26 oktober 2023 – Leerladder in educatieve opleidingen

De lunch met de sprekers van de PIRLS-Taalbeleid-hoorzitting die ochtend was wat uitgelopen. We zagen de onderwijscommissarissen dus een halfuurtje later dan aanvankelijk geagendeerd weer opdagen in de commissiezaal. Om mee te starten was er ‘slechts’ een ‘herexamen’ voor minister Weyts, want het ging om een kwestie die al op 11 oktober 2023 plenair gevraagd was aan… minister-president Jan Jambon wegens afwezigheid toen van minister Weyts. Bovendien sloot de zaak linea recta aan bij een belangrijk aspect van de ochtendlijke hoorzitting. Overigens zou de dag na deze commissievergadering de zgn. engagementsverklaring rond de lerarenopleidingen geagendeerd worden op de Vlaamse regering, waarvan wij al enige inzage gekregen hadden. Dus wat er hier nu aan “nieuws” kwam van de minister, was niet echt nieuw meer voor onze oren.

Een korte samenvatting kan volstaan:

  • op dat moment was de minister heel dichtbij een akkoord met de lerarenopleidingen, maar verdere details waren nog voorwerp van later sociaal overleg;
  • de minister geloofde zeker in een master basisonderwijs, maar niet in een onderwijsassistent, die in het voorstel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wél ook een bijkomende sport op de leerladder in kwestie was;
  • voor het opzet en de inhoud van zo’n nieuwe masteropleiding had een SONO-onderzoek van 2018-2019 al een stevige basis gelegd; op 1 oktober 2019 werd het onderzoeksrapport toegelicht in de Vlor;
  • er was nog enige discussie met vragensteller Loes Vandromme over de vraag of ook andere masters die al over een educatief bachelordiploma basisonderwijs beschikten als master verloond konden worden; de minister was dat in deze fase blijkbaar niet zinnens;
  • en vragensteller Jan Laeremans hamerde er nogal op dat gegadigden voor die toekomstige masteropleiding eerst bijvoorbeeld vijf jaar klaservaring hadden (N.B. een al oude voorwaarde die sommigen ook willen opleggen aan wie lerarenopleider wil worden; het zou hier te ver leiden om daarop in te gaan, maar zelf ben ik het niet eens met die eis).

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio