9 december 2021 – Verplichte coronavaccinatie in zorg en stagiairs

Corona bleef dan toch niet volledig afwezig tijdens deze commissievergadering, na de plenaire vergadering van de dag voordien en de commissievergadering van de week voordien. Kristof Slagmulder vroeg aandacht voor de gevolgen van de (federale) verplichte coronavaccinatie in de zorg voor stagiairs uit het secundair en hoger onderwijs. Het ging er ook al over in de commissievergadering van 7 oktober 2021. Vragensteller Slagmulder wilde een onderscheid maken tussen het secundair onderwijs en het hoger onderwijs in dit verband. De situaties waren inderdaad een stuk verschillend, maar deels toch ook erg gelijklopend (cf. het argument van de timing van de verplichte vaccinatie) en dezelfde vragen, mutatis mutandis, golden samengevat voor beide onderwijsniveaus: wat zou er gebeuren met de bedoelde stagiairs die zich niet wilden of konden laten vaccineren?

Minister Weyts stelde dat de vragen eigenlijk federaal gesteld moesten worden. En de regelgevende situatie aldaar was op dit moment nog niet duidelijk. Maar zijn administratie had al wel proactief de impact bekeken van de verplichte vaccinatie op stagiairs in de zorgsector. Die bleek niet te verschillen van die van andere, verplichte vaccinaties. Verplicht was verplicht en het timingargument speelde niet. Idem voor secundair, hoger én trouwens ook volwassenenonderwijs. Voor die laatste twee was verhalen van het studiegeld of inschrijvingsgeld op de overheid onmogelijk. Een onderwijsinstelling zelf kon eventueel wel beslissen tot terugbetaling binnen haar autonomie.

Met nog meer vuur herhaalde vragensteller Slagmulder zijn eerdere redenering en voegde toe dat er in de zorgsector sowieso al handen te kort waren. Hij eindigde met nog heel wat bijkomende vragen. Ook interveniënt Koen Daniëls vond de vraag naar duidelijkheid terecht, maar kon ook niet anders dan wijzen op de federale dimensie van de zaak. Interessanter nog vond ik zijn verwijzing naar het belang van zo’n vaccinatie voor zorgpersoneel. Daarover moest met de betrokken leerlingen en studenten onderbouwd en duidelijk gesproken worden. Heel terecht, wat mij betrof.

Minister Weyts wist nog te melden dat in het secundair onderwijs een stage die niet kon doorgaan gelijkgesteld werd met een “gewettigde afwezigheid” en de scholen waren autonoom inzake de evaluatie van de leerlingen. Ook vragensteller Slagmulder hoopte ten slotte op snelle duidelijkheid.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio