Zelftesten en vaccinatie

Zelftesten

sla link op in klembord

Timing

sla link op in klembord

De overheid voorziet opnieuw middelen om zelftesten aan te schaffen voor personeelsleden. Je vindt alvast een beperkte marktverkenning voor zelftesten op onze website.

Deel van test- en quarantainestrategie

sla link op in klembord

Februari 2022: zelftesten worden gebruikt in de test- en quarantainestrategie. Hoogrisicocontacten die in quarantaine moeten gaan, kunnen hun quarantaine inkorten door gebruik te maken van zelftesten. Zie 'maatregelen'.

Prioriteiten stellen

sla link op in klembord

Er wordt best prioriteit gegeven aan personeelsleden die (1) effectief fysiek aanwezig moeten zijn op school en  die (2) veel en/of nauwe contacten hebben met leerlingen en personeelsleden.

Voor personeelsleden die recent (tot drie maanden geleden) een positieve PCR-test hadden, heeft het weinig zin om zich preventief te laten testen. Het resultaat kan immers nog altijd positief zijn ten gevolge van de eerste infectie en gedurende drie maand is men normaal gezien voldoende beschermd tegen nieuwe besmettingen.

Bewaren van de testen

sla link op in klembord

De betrouwbaarheid van de testen hangt af van de bewaartemperatuur.  Als de testen te koud bewaard worden, geven ze vaak een vals positief resultaat. Worden ze te warm bewaard, geven ze vaak een vals negatief resultaat.

  • Bewaar de testen niet in de koelkast of diepvriezer (< 5°).
  • Bewaar de testen ook niet in een te warme ruimte (> 30°).
  • Stel de testen niet bloot aan zonlicht.
  • Bewaar ze best op een donkere plaats zoals in een schuif of kast.
  • Neem de test af op kamertemperatuur.

Vaccinatie

sla link op in klembord

We brengen je graag een interessant dossier rond vaccinatie onder de aandacht. Het werd opgesteld door het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), wereldwijd een toonaangevend onderzoeksinstituut in de levenswetenschappen, gevestigd in Vlaanderen. Het dossier is ongetwijfeld nuttig educatief materiaal. Voorlopig bestaat het alleen in het Nederlands, maar er wordt aan een Franse, Engelse en Duitse vertaling gewerkt. Deel het gerust met alle mogelijke geïnteresseerden.

Dienstvrijstelling voor vaccinatie

sla link op in klembord

Het personeelslid ontvangt via sms, brief of e-mail een persoonlijke uitnodiging tot vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Als de vaccinatie plaatsvindt op een moment waarop het personeelslid op school moet zijn, dan heeft het personeelslid recht op dienstvrijstelling voor de tijd die nodig is om de vaccinatie te krijgen, inclusief de verplaatsing. Dat geldt ook voor de tweede vaccinatie en de boosterprik. De afwezigheid van het personeelslid hoeft niet geattesteerd te worden.
Maak lokaal afspraken over de praktische organisatie op school.

De verplaatsing naar het vaccinatiecentrum geldt niet als een dienstverplaatsing. Het personeelslid kan dus geen aanspraak maken op de arbeidsongevallenverzekering bij een eventueel ongeval. Dat geldt zowel voor gesubsidieerd als voor contractueel personeel.

Risicopatiënten

sla link op in klembord

Wanneer kunnen risicopatiënten terug aan de slag?

sla link op in klembord

Het is de arbeidsarts die beslist wanneer en op welke manier een personeelslid dat tot de risicogroep behoort  opnieuw aan de slag kan. De arbeidsarts kan met de betrokken persoon overleggen en ook met de behandelende arts van de persoon over diens medische achtergrond. Bij een eventueel meningsverschil tussen de arbeidsarts en de behandelende arts, heeft de arbeidsarts het laatste woord over de aanwezigheid op de werkpost.

Als de arbeidsarts beslist dat het personeelslid op school aan het werk kan, en het personeelslid weigert, dan moet het personeelslid een verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties nemen. Zo niet is het personeelslid onwettig afwezig.

Als de arbeidsarts beslist dat het personeelslid niet op school aan het werk kan, en het personeelslid niet van thuis uit kan werken, dan kan het een beroep doen op heirkracht.

Wat met risicopatiënten die weigeren zich te laten vaccineren?

sla link op in klembord

Het is de  arbeidsarts die beslist of een personeelslid dat tot een risicogroep behoort en dat een vaccin weigert, weer in de school, de instelling of het centrum aan het werk kan. Als het personeelslid het werk niet wil hervatten na die beslissing, dan moet het personeelslid een verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties opnemen gedurende zijn afwezigheid. Zo niet is het personeelslid onwettig afwezig.

Geen verplichte vaccinatie van stagiairs in de zorgsector

sla link op in klembord

De federale regering bereidt een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel voor. Bedoeling was dat die verplichting zou ingaan op 1 januari 2022 met een overgangsperiode tot 31 maart. Die timing werd niet gehaald. Ondertussen gaf de Raad van State al mee geen principiële bezwaren te hebben tegen de wet. Eind januari kwam het tot verhitte debatten in het federaal parlement over de nieuwe wet. Voorlopig is er nog geen zicht op de datum van inwerkingtreding van de wet.

De wet richt zich tot een aantal beroepscategorieën binnen de zorgsector voor de vaccinatieverplichting. In de versie die eind januari 2022 circuleerde waren stagairs vrijgesteld van de vaccinatieplicht, net als onthaalpersoneel, onderhoudspersoneel, vrijwilligers

Voorlopig is het alleszins zo dat er geen vaccinatieverplichting is. De stagegever mag geen vaccinatiebewijs of een negatief testresultaat vragen. Als school probeer je zoveel mogelijk inspanningen te leveren om voor elke stagiair een stageplaats te vinden. Van zodra we over meer informatie beschikken, voegen we die hier toe.

Mag je een vaccinatie weigeren?

sla link op in klembord

Ja dat mag. Vaccineren is niet verplicht en kan niet verplicht worden. Uitsluiting op basis van het al dan niet gevaccineerd zijn is discriminerend en disproportioneel. Dat neemt niet weg dat voor niet-gevaccineerden andere beschermingsmaatregelen van toepassing kunnen zijn.

Interessante sites en ander materiaal rond vaccinatie

sla link op in klembord

Heel wat interessant materiaal waaronder een filmpje vind je op laat je vaccineren.be. Ook het boek Vaccineren doen of laten van  Marleen Finoulst, hoofdredacteur van Gezondheid en Wetenschap, wordt aangeraden door de virologen.

Contact

Sarah Claeys
stafmedewerker
02 507 06 44
Chris Van der Vorst
stafmedewerker
02 529 04 20
Dirk Vanstappen
directeur
0497 42 43 58
Franky Wauters
stafmedewerker
02 507 07 99

Nieuws

MEER

×
Kijkt als...
Niveau
Regio