9 december 2021 – Centraal studentenplatform

Over het laatste onderwerp van de commissievergadering hadden we ook al vaker gehoord in de Onderwijscommissie: op 7 januari 2021 en op 30 september 2021. Vandaar deze opvolgingsvraag van Brecht Warnez. Over het VVS-rapport in kwestie (van 12 oktober 2021) hadden we kunnen lezen in het Leuvense studentenblad Veto. Let wel, de link daarin naar het rapport werkt niet meer, maar geen nood, na enig zoekwerk op de VVS-website kan ik daaraan deze mouw passen. Vragensteller Brecht Warnez kleedde zijn vraag netjes in, vertrekkend van het zgn. addendum ‘Duurzaam versterken studentenwelzijn tijdens en in de nasleep van de coronapandemie’ (van 4 december 2020) bij het convenant met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO). In de wandelgangen hoorde ik dat de Vlaamse regering op 10 december 2021 dat addendum nu zou bestendigen, inclusief de financiële middelen. Een van de ambities daarin was de uitbouw van een digitaal platform studentenwelzijn. Anderzijds bestonden er ook al wel heel wat hulpplatformen bij de instellingen zelf via de studentenvoorzieningen (Stuvo’s). Warnez citeerde vervolgens uit het vermelde VVS-rapport. Hoever stond het met het geplande studentenplatform en wat met de betrokkenheid van de stuvo’s?

Het SIHO had hard gewerkt aan het platform, intussen MoodSpace genaamd, aldus minister Weyts. Het zou medio december 2021 gelanceerd worden. Er was daarover al een vormingssessie georganiseerd voor medewerkers van de universiteiten en hogescholen én van de stuvo’s. Een positief verhaal. De minister lichtte MoodSpace al wat toe. De doelgroep betrof niet alleen studenten, maar eigenlijk zowat iedereen die al of niet professioneel geïnteresseerd was in geestelijke gezondheid. Een communicatiecampagne kwam eraan en de lancering zou dus volgen over een goede week. Niet toevallig in de lesvrije week en dus aan het begin van de blokperiode.

Vragensteller Warnez was nog wat bezorgd over een duidelijke taakafbakening tussen MoodSpace en de stuvo’s. Dubbel werk moest worden vermeden. Zou dat in het oog gehouden worden? Interveniënt Koen Daniëls vond ook dat het aantal gebruikers van de app en de bekendmaking ervan goed opgevolgd moesten worden. Hij legde daarbij niet voor het eerst en terecht een bijkomend accent op preventie in dit verhaal, ook proactief in het lager en secundair onderwijs, en had daarvoor zelfs een sportieve, zij het wat ijzige, metafoor in petto. En ook de ruimere omgeving van de student was een belangrijke “preventieschil”. Ook terecht!

Minister Weyts speelde, naar aanleiding van de Engelse benaming van het platform, nog wat met de “kleur van de kat” die vooral toch muizen moest vangen. Er zou permanent geëvalueerd worden, maar hij had er een goed oog in. Corona zou alweer ook tot iets positiefs leiden. Vragensteller Warnez besloot met nog even de herhaling van een element uit het CD&V-actieplan ter zake (cf. 7 januari 2021 supra), namelijk: een basisgarantie dat elke student binnen de twee weken een studentenpsycholoog zou kunnen raadplegen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het centraal studentenplatform van Brecht Warnez” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio