7 oktober 2021 – Organisatie van het studentenleven

Hoewel er een heel ernstige associatie achter stak, begaf vragensteller Koen Daniëls zich met deze kwestie op een veel luchtiger perceel van het onderwijsbeleid: studentendopen en aanverwante. De kwestie had zelfs een bijkomend lid van de Vlaams Belang-fractie, met blijkbaar een niet onaanzienlijke studentikoze ervaring, naar de commissievergadering gelokt. Kijk ’s aan. En dus ging het over charters met studentenverenigingen, over hoe men zou proberen dat studentendopen geen extreme proporties aannamen en uiteraard over, zeker in deze tijden, controversiële schachtenverkopen, waarover de Antwerpse rector Herman Van Goethem zich recent uitgesproken had. In zijn stad is het hele thema, naar verluidt, een belangrijk beleidsthema van de lokale onderwijsschepen Jinnih Beels. Wat was rond dat alles intussen zoal gedaan, minister Weyts?

Met de studenten en studentenconventen had hij al meermaals overleg gepleegd in coronatijden. De vertaalslag van het regelgevend kader had aldus een digitale flyer opgeleverd. Vervolgens verwees de minister naar het Vlaamse charter over diverse studentikoze activiteiten (2019), dat een beperkte reeks generieke principes inhield, die dan veel gedetailleerder in individuele charters van instellingen en lokale besturen uitgewerkt konden worden. De minister wilde niet top-down beslissen, maar geloofde in een bottom-upaanpak.

De volgende tussenkomsten (Koen Daniëls, Brecht Warnez en opnieuw de minister) leverden dit beeld op: inderdaad, geen excessen gedogen, maar evenmin het kind van de dopen et al. met het badwater weggooien. Interveniënt Filip Brusselmans was ook blij met de nuance van de minister, maar wees er ook op dat de universiteitsrector geen wetgever was en dat men moest ophouden met overdreven betutteling in dezen. Voorts kregen we opnieuw nog enige inzage in de persoonlijke ervaringen van vragensteller Daniëls ter zake, maar 20 minuten voor dit thema volstond toch voor mij.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de organisatie van het studentenleven van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio