7 oktober 2021 – Vlaamse proeven

Maar hét pièce de résistance van deze vergadering betrof de vier vragen om uitleg over dit onderwerp, goed voor haast een uur bespreking. Er was al heel veel water naar de zee gestroomd tijdens de vele voorbereidende werkzaamheden rond wellicht één van de belangrijkste dossiers uit de beleidsnota van minister Weyts voor deze (en eigenlijk ook volgende) legislatu(u)r(en). De Vlor had er op 23 september 2021 een advies over uitgebracht. Ook deze waren niet de eerste vragen om uitleg over het thema. Veel kwam dus bekend voor, maar de politieke situatie was intussen toch nog wat afgepaalder geworden.

Schematisch zag ik dit:

  • Enerzijds was er de N-VA, die bij monde van minister Weyts en Koen Daniëls nog maar eens het grote heil van deze toetsen verdedigden (met een haast emotionele oproep van Daniëls om samen met alle betrokkenen hieraan serieus te werken zonder mensen bang te maken), maar de minister erkende wel dat er nog vele vragen waren; dus veel consultatie, zei hij, in het zgn. high-levelforum (met diverse actoren), waar hij een eerste discussienota toegelicht had (hij sprak van een heel participatief beleidsdesign en heel wat groepen experten waren toch betrokken, t.e.m. Dirk Van Damme toe); hij herhaalde dat de resultaten kónden meegenomen worden in de totale evaluatie van een leerling als een element; en ook de zaak van een “begeleidingstraject” van de school bij ‘slechte resultaten’ was gewoon herhaling; Daniëls sprak in dezelfde zin; geen woord echter over het feit dat zeker bepaalde experten zelf het allemaal niet zo rooskleurig inzagen;
  • Anderzijds heel wat tegenkanting (o.b.v. het Vlor-advies) van Vooruit, Groen én CD&V (Open Vld was er niet… in tegenstelling tot die ochtend, waarover je elders op deze pagina’s kunt lezen), met o.a. veel nadruk op de nodige gedragenheid van de zaak (“onrust bij het onderwijsvolk”) en ze willen alle drie er een aparte, grondige, parlementaire bespreking aan wijden, terecht;
  • Daartussenin zat Vlaams Belang (Roosmarijn Beckers): ze ging mee met de N-VA, maar benadrukte politiek het bestaan van de kritiek van CD&V en vreesde voor een halfslachtige oplossing finaal; ze verwees ook naar blijkbaar voor het Vlor-advies erg kritische tweets van Wouter Duyck en Dirk Van Damme (maar ik twitter niet… bewust niet).

Bij een volgens mij nog interessante bijvraag van Koen Daniëls over het lot van de bestaande peilingen en paralleltoetsen (nwvr: zijn terminologie wees per definitie op de overheidsinitiatieven in kwestie) sloeg minister Weyts nog wel even de bal mis door over de “peilingen” van de onderwijskoepels zelf te beginnen. Een van de krachtigste momenten van de bespreking vond ik de verwijzing van Loes Vandromme naar een recent stuk in De Groene Amsterdammer over de Nederlandse situatie. Ze haalde er een mooi citaat uit (over het leraarschap en onderwijskwaliteit; tiens, was dat niet ongeveer de titel van niet minder dan zeven (!) hoorzittingen in deze eigenste commissie?), maar eigenlijk is het hele stuk erg lezenswaardig. En de metafoor over “het varken dat niet vetter wordt door het te (blijven) wegen” toverde een glimlach op mijn gemaskerde tronie. Wordt dus met zekerheid vervolgd.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio