6 december 2023 – Hoorzitting over de risico's op gewelddadige radicalisering in het onderwijs: een heel korte impressie

We hadden recent sinds de oorlog in Gaza al enkele keren parlementaire onderwijsvragen gehad over dit thema, maar het hele thema reikt nóg veel verder. Op deze dag volgde nu een hoorzitting in een vergadering van de Verenigde Commissies Onderwijs en Bestrijding van gewelddadige radicalisering, met deze sprekers: Karin Heremans (directeur Koninklijk Atheneum Antwerpen), Jurgen Viaene (pedagogisch begeleider zorg en kansen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Marleen Van den Mooter (referentiepersoon radicalisering en verantwoordelijke kansenbevordering Vrij CLB Netwerk). Het Netwerk Islamexperten was ook uitgenodigd, maar kon wegens agendaproblemen niet deelnemen.

Door omstandigheden moet ik het hier korter houden dan bij andere gelegenheden, maar de twee vermelde presentaties geven toch al heel goed weer wat er hierrond gedaan wordt binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Vrij CLB Netwerk. En dat is alvast niet weinig. Maar dat geldt evenzeer voor het GO! en de verschillende rollen die spreker Karin Heremans daarbij opgenomen heeft en nóg opneemt, maar door omstandigheden beschik ik niet over haar powerpointpresentatie. Het gaat trouwens om vele initiatieven die het beleidsdomein Onderwijs vèr overstijgen. De vraag naar structurele middelen voor al dat werk klonk alvast luid. Ik weet niet waaraan het precies lag, maar de (kwantitatieve) opkomst bij de commissarissen leek me niet erg hoog, maar ik kan me altijd vergissen, want online de zaken volgen maakt het niet altijd mogelijk om daarop een goed zicht te hebben, maar dat terzijde.

Ik verwijs tot slot graag naar de hele video van de bespreking in afwachting van het formele parlementaire verslag.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wifried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio