5 oktober 2023 – Gastleraar

Het concept van de gastleraar (eigenlijk een “voordrachtgever 2.0”) was een element van het recente decreet over het lerarenambt, dat net voor het zomerreces het licht zag. Wat we uit Karolien Grosemans’ vraag en de bespreking daarvan vooral konden leren, was dat ACOD Onderwijs toch wel ver ging in het rondstrooien van geruchten rond dit thema. Meer woorden hoeven daaraan niet besteed te worden. Het is uiteraard wel afwachten in welke mate scholen van dit concept gebruik zullen maken.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de gastleraar van Karolien Grosemans” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio