5 oktober 2023 – Doorstroom van leerlingen uit bso en tso naar hoger onderwijs, studieoriëntering en studieloopbaanbegeleiding

Twee vragen om uitleg van commissarissen uit één fractie, die toch wel heel dicht in elkaars buurt lagen en hun aanleiding vonden in een standpunt van de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS), waarin ook verwezen werd naar een eerder onderzoek van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). Hoewel over het belang van het thema (in ruime zin) geen twijfel hoefde te bestaan, konden we ook hier niet naast heel wat herhaling kijken. Ik ga het hier dan ook heel kort houden met slechts twee zaken uit de bespreking.

Eén. Dat niet elke afgestudeerde van het secundair onderwijs per se naar het hoger onderwijs moest: een waarheid als een koe, maar de situatie is complex en de sociale druk om dat toch wél te doen is hoog. Hoe dan ook, het was goed om dat hier nog eens zwart op wit te horen. Maar evenzeer stak bij mij weer deze gedachte gelijk op: uiteraard moet er voor alle soorten leerlingen heel veel aandacht zijn voor studieoriëntering en studieloopbaanbegeleiding, maar laten we niet vergeten dat het ontwikkelingsproces van leerlingen weleens grillig durft te verlopen, met onverwachte wendingen, soms heel aangename verrassingen, dan weer heel onaangename. Statistiek is daarbij relevant, maar niet alleenzaligmakend. Dus enige bescheidenheid bij hen die menen over een feilloze kristallen bol te beschikken in deze materie zou niet misplaatst zijn.

Twee. In het debat kwam, naast het intussen bekende begeleidingsinstrumentarium, nog het specifieke element aan bod dat te maken had met de modernisering secundair onderwijs en de daarin ook passende decretale maatregelen i.v.m. de zgn. zevende jaren. Ik denk dat vragensteller Loes Vandromme daarbij aan het eind verkeerdelijk sprak van “Maar wat als blijkt dat in sommige richtingen leerlingen op het eind van het zesde jaar eigenlijk wel voldoende voorbereid waren om net die graduaatsopleiding (nwvr: mijn cursivering) te volgen en daar ook blijkbaar in slaagden omdat de cijfers positief waren? Die moeten nu verplicht een extra jaar volgen in het vakgebied of doorstroomgericht, om dan verder te studeren. (…)”. Ik denk dat ze professioneel gerichte bacheloropleiding bedoelde i.p.v. graduaatsopleiding: een afgestudeerde uit een arbeidsmarktgerichte so-opleiding kan namelijk wél rechtstreeks instromen in een graduaatsopleiding (van het hoger onderwijs), dus zonder een zevende jaar.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de doorstroom van leerlingen uit het beroeps- en technisch onderwijs naar het hoger onderwijs van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio