6 tot en met 12 oktober 2023 - Schriftelijke vragen

 1. Onderwijs - Personen van buitenlandse herkomst in ondersteunende functies
 2. Onderwijs - Personen van buitenlandse herkomst in directiefuncties
 3. Onderwijs - Personen van buitenlandse herkomst in schoolbesturen
 4. Onderwijs - Personen van buitenlandse herkomst in de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s)
 5. Ouderschapsverlof in het onderwijs - Man-vrouwverhouding
 6. Hoger onderwijs - Beroepsprocedures tegen examenuitslag of studievoortgangsbeslissing
 7. Studentenparticipatie - Representativiteit
 8. Onderwijspersoneel - Fietsvergoeding
 9. Buitengewoon onderwijs - Leerlingenvervoer
 10. Schoolverlaters - Samenwerking VDAB-Onderwijs
 11. Toekomstige pandemieën - Maximaal openhouden van scholen
 12. Basis- en secundair onderwijs - Omzetten van vacante uren-leraar/lesuren/lestijden in punten (2)
 13. Hoger kunstonderwijs - In- en uitstroom
 14. Studenten met VAPH-statuut - Doorstroom
 15. Cognitief sterk functionerende leerlingen - Ondersteuning
 16. Hoger onderwijs - Senioren
 17. Hoger onderwijs - Nederlandstalige opleidingen met anderstalige variant
 18. Secundair onderwijs - Aanmeldings- en inschrijvingsprocedure
 19. Aanmeldingsprocedures secundair onderwijs - Antwerpen en Vlaams-Brabant
 20. Niet-geregistreerde kinderen - Leerplichtcontrole
 21. Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) - Geregistreerde activiteiten
 22. Zijinstromers - Anciënniteit vanuit zelfstandigenstatuut of niet aan de overheid gebonden instelling
 23. Toelatingsexamen arts, tandarts en dierengeneeskunde - Slaagpercentages
 24. Voorsprongfonds Hoger Onderwijs - Werkingskosten (3)
 25. Maritiem onderwijs - Stand van zaken
 26. Maritiem onderwijs - Stand van zaken
 27. Vroegtijdige schoolverlaters - Evolutie
 28. Studenten-ondernemers - Evolutie
 29. Zomerscholen - Stand van zaken
 30. Toelatingsexamens voor arts, tandarts en dierenarts - Resultaten (2)

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio