5 mei 2022 – Directiewissels in leerplichtonderwijs

Deze vragen om uitleg gingen terug op het antwoord op een schriftelijke vraag van Loes Vandromme: een aantal cijfers over directiewissels en vooral de stijging ervan. Ik zag alvast weer heel wat herhaling opdoemen aan de horizon van minister Weyts’ antwoord. Wat met nog ándere acties voor schooldirecteurs, met de ondersteuning van de schoolbesturen en met de evolutie naar meer directieteams? Steve Vandenberghe, zelf een ex-schooldirecteur, had ongeveer dezelfde vragen, maar zoomde nog in op twee concrete maatregelen van de minister (begeleidingstrajecten en meeloopproject) en herinnerde expliciet aan zijn vraag om uitleg van 17 februari 2022.

Minister Weyts somde, zoals verwacht, nog eens op wat hij zoal gedaan had in dit verband (tot en met gedetailleerd de loonsverhoging voor directeurs, zoals afgesproken in onderwijscao XII; cf. ook beleidsondersteuning voor directeurs basisonderwijs en het in de maak zijnde competentieprofiel voor directeurs). Ook een omstandige passage over de begeleidingstrajecten leiderschap. Daar waren 10 projecten (basis- en secundair onderwijs) goedgekeurd, die zouden lopen tot 30 juni 2023 en veel aandacht hadden voor zgn. collectief leren. Tot slot was er het meelooptraject directeur tot het einde van dit kalenderjaar, maar, zoals al bekend, had de minister een keuze gemaakt en blijkbaar vond hij de loonspanningsmaatregel belangrijker, wat misschien nog niet zo slecht gezien was, dacht ik dan.

In de rest van de bespreking kwam vragensteller Vandromme nog terug op haar bekommernis om de versterking van schoolbesturen en opperde ook een loonsverhoging voor adjunct-directeurs, weidde vragensteller Vandenberghe nog uitvoerig uit over het aantrekkelijker maken van de directeursfunctie, kwamen interveniënten Johan Danen en Karolien Grosemans ook voor directeurs met het idee van zgn. exitgesprekken, waarvoor de minister aan de reguliere onderzoeksagenda dacht, en verdedigde hij in één beweging nogmaals zijn gemaakte keuzes, waarmee uiteraard schrijnende situaties, zoals die waarmee vragensteller Vandenberghe afsloot, nog niet meteen opgelost zouden zijn. Het werk moest dus zeker voortgezet worden, leek mij.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio