4 mei 2023 – VSK-project over menstruatiearmoede

Eén gemeenschappelijke bron voor de twee (voor deze commissie niet zo gebruikelijke) vragenstellers, Celia Groothedde en Maxim Veys, één aparte bron voor de eerste en één concreet voorbeeld van de tweede vragensteller. Dát was de context voor de vele vragen die samengebald hierop neerkwamen: wat was het beleid ter zake van minister Weyts en, meer specifiek, wat ging hij budgettair doen? Zie ook: een vraag om uitleg van Hannelore Goeman op 28 januari 2021 en een vraag om uitleg van Maxim Veys op 31 maart 2022.

Op zich ging het weliswaar inhoudelijk over iets totaal anders, maar toch maakte minister Weyts kort de vergelijking met het omstandige én heftige actuadebat van de dag voordien in de plenaire vergadering. Inderdaad, armoede kent vele, verschillende aspecten. Het uitgangspunt van toen bleef ook nu het uitgangspunt van de minister: het was geen kerntaak van scholen. Hij benadrukte de heel structurele maatregelen in het eindrapport van de Vrouwenraad over federale proefprojecten inzake menstruatiearmoede, die het probleem aan de wortel zouden aanpakken volgens de minister: 0% BTW en terugbetaling door de ziekteverzekering. Vanuit Onderwijs wilde hij alleen ondersteunen en faciliteren. De échte klepel hing aan de federale klok.

Na dat eerste antwoord van de minister nam de bespreking met slechts twee vragenstellers, één minister en, uitzonderlijk eens, géén interveniënten toch nog een kwartier in beslag, terwijl de kern van de zaak natuurlijk al wel duidelijk was. De basisvaststellingen van de vragenstellers (in de plenaire vergadering de dag voordien en nu in de Onderwijscommissie) waren uiteraard wél terecht (en daarover bestond zelfs een kamerbrede consensus, dacht ik), maar over het hoe van de oplossingen voor die problemen was men het niet eens: als men honger heeft, kan men niet leren en als men door armoede niet over menstruatieproducten beschikt en men schaamt zich, komt men dan niet naar school.

Finaal greep vragensteller Veys terug naar een eerdere uitspraak van Gwendolyn Rutten, die nu niet deelnam: als mannen zouden menstrueren, dan waren er overal op alle toiletten automaten met menstruatieproducten te vinden

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio