4 mei 2023 – Gepensioneerden als leraar

Via dit actuele thema (ook één met een duidelijk federale kant) zaten we opnieuw midden in de problematiek van het lerarentekort. Op 31 maart 2023 was een interessante (fiscale) regeling (voor abonnees) voor gepensioneerden, jonger dan 65 jaar, die lesgaven in de coronacontext, afgelopen en ze werd niet meer verlengd. Vragensteller Jan Laeremans zette zijn (federale) vragen wat kracht bij door enkele cijfers, terwijl vragensteller Loes Vandromme in haar vragen exclusief focuste op een Vlaams eindeloopbaandebat. Op 2 maart 2023 was het daar inderdaad al uitvoerig over gegaan.

Veel nieuws hoorde ik dan ook niet in de bespreking. Interessant (let wel, ook heel wat van de zaken die nu herhaald werden, waren ook best wel interessant) vond ik nog wel de tussenkomst van Karolien Grosemans, die rapporteerde van de mondelinge vraag (p.6-7) van haar federale partijgenoot Wim Van der Donckt aan minister Karine Lalieux op 26 april 2023 in de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen van de Kamer.

Terwijl vragensteller Laeremans nog polste naar de mogelijkheden van een soort chequesysteem (à la ecocheques) voor zulke occasionele lesgevers en de ingangsdatum van de extra salaristrap voor leraren met 36 jaar geldelijke anciënniteit verifieerde (die maatregel was nu al van kracht), wees vragensteller Vandromme op het belang van leraren zo lang mogelijk in het onderwijs te houden (en hun expertise te laten renderen), uitte ze haar twijfels over de praktische toepasbaarheid van bepaalde genomen maatregelen en verwachtte ze opnieuw heil van een lerarenloopbaanpact (incl. het einde van de loopbaan dus), waarvoor ze rekende op de Commissie van Wijzen. Ook ik ben daar benieuwd naar, maar gelijk een ietsje sceptischer daarover…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio