4 mei 2023 – Plaatsgebrek in OKAN

Drie vragenstellers voor het eerste thema van de commissievergadering, die alle drie focusten op het recente advies van het Kinderrechtencommissariaat (KRC) over het thema, mét daarnaast ook nog specifieke aandacht voor de Limburgse situatie bij vragensteller Hilâl Yalçin: hoe ging minister Weyts reageren op de capaciteitsproblematiek in OKAN (cf. ook De Standaard (voor abonnees) van 21 april 2023)?

De minister wees op de federale verantwoordelijkheid inzake migratie en asiel en somde vervolgens de inderdaad substantiële lijst van al genomen, Vlaamse maatregelen in dit verband op. Wat Oekraïne betrof (cf. diverse Oekraïnedecreten), zouden bepaalde zaken overigens decretaal nog verlengd worden binnenkort. Hij noemde enkele indrukwekkende OKAN-leerlingencijfers en voorbeelden van extra capaciteitscreatie. Een Vlaanderenbreed, digitaal meldpunt, zoals het KRC vroeg, creëerde op zich geen bijkomende capaciteit, aldus de minister.

Over die tool werd voorts nog heel wat doorgeboomd (De Witte), maar het was geen prioriteit voor de minister. Zoiets zou een knoeiboel worden en hij vond de LOP’s en lokale besturen, als boots on the ground, veel relevanter. Hij werd verweten zomaar plaatsen bij te creëren i.p.v. een beleid op basis van cijfers te voeren (Meuleman). En het al eerder gesignaleerde normprobleem in het basisonderwijs (min. 6 leerlingen i.p.v. een relatieve minimumnorm) (Yalçin) deed de minister, een beetje vreemd, af met “maar dat is geen OKAN”: formeel inderdaad niet, maar de facto gaat het daar toch ook om een bepaalde regeling voor anderstalige nieuwkomers. Alleszins had de minister geen weet van grote problemen in het basisonderwijs.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio