31 maart tot 20 april 2022 - Schriftelijke vragen

 1. Zwemlessen op school - Tekort aan zwembaden
 2. Aanpak cyberpesten - Professionalisering onderwijspersoneel
 3. Studietoelagen - Toekenning aan niet-Belgen
 4. Begrotingsartikelen beleidsdomein Onderwijs - Evolutie uitgaven
 5. Volwassenenonderwijs - Directiewissels
 6. Onlineplatform tegen (cyber)pesten - Onderwijs
 7. Onderwijs - Referentiepersonen
 8. Onderwijsinstellingen - Gebruik vrije en openbronsoftware vs commerciële softwarepakketten
 9. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Directiewissels
 10. Leerplichtonderwijs - Directiewissels
 11. Basis- en secundair onderwijs - Gemeentelijke sociale of andere voordelen
 12. Basis- en secundair onderwijs - Gemeentelijke sociale of andere voordelen
 13. Capaciteitsmonitor onderwijs - Onderzoek capaciteitsbehoefte
 14. Project 'Rijbewijzer in de Klas' - Monitoren slaagpercentages (2)
 15. Taalachterstand bij kleuters - Resultaten Koalatest voor het Limburgs onderwijs
 16. Secundair onderwijs - Puntenenveloppe voor zorggerelateerde taken
 17. Duaal leren - Problemen opstart
 18. Studenten met een beperking – Ondersteuning
 19. Duaal Leren - RadarDuaal
 20. Examencommissie - Impact coronacrisis
 21. Onderwijspersoneel - Berekening en uitbetaling fietsvergoeding
 22. Individuele beroepsopleiding (IBO) - Stand van zaken
 23. Basisonderwijs - Evolutie zorgcoördinatoren en zorgleerkrachten
 24. Cursussen Maatschappelijke Oriëntatie (MO) en Nederlands als tweede taal (NT2) - Slaagcijfers
 25. Individuele beroepsopleiding (IBO) - Evolutie - Focus op kansengroepen
 26. Studentenkamers - Uniform kwaliteitslabel (2)
 27. Wapendracht bij leerlingen - Preventiebeleid
 28. Luchtkwaliteit in scholen en voor- en naschoolse opvanginitiatieven - Onderzoek VITO
 29. Studentenkamers - Uitbatingsvergunning
 30. Platform ‘allesoverpesten.be’ - Budget, doelstellingen en promotie
 31. Doctoraatstudenten met een handicap of functiebeperking - Bijzonder statuut
 32. Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs - Busbegeleiding
 33. Doctoraatstudenten met een handicap of functiebeperking - Bijzonder statuut
 34. Studenten met een beperking - Studierendement - Inclusiebeleid
 35. Personeelskredieten onderwijs - Effectieve benutting (3)
 36. Duaal leren - Startbonus
 37. Leerkrachtentekort - Samenwerking VDAB-GO! - Proefproject INTRO Gent
 38. Onderwijspersoneel - Deelname aan internationale uitwisselingsprogramma's
 39. Hertekend inburgeringsbeleid - Afstemming regelgeving volwassenenonderwijs
 40. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Inschrijvingen
 41. Drinkwater op school - Loodwaarden
 42. Jonge leraren - Statuut en benoemingen
 43. Basisonderwijs - Schorsing en uitsluiting van leerlingen
 44. Scholen - Luchtreinigers tegen fijn stof en coronavirus
 45. Taalrichtingen - Opleiding Moderne Talen
 46. Edusprong - Resultaten regioscans
 47. Leerlingen secundair onderwijs - Schorsing en uitsluiting
 48. Agressie tegen onderwijspersoneel - Maatregelen
 49. Huis van het Nederlands - Taaltesten in het kader van het inschrijvingsrecht
 50. Huis van het Nederlands Brussel – Uitstroom
 51. Huis van het Nederlands - Taaltesten in het kader van het inschrijvingsrecht
 52. Nederlands als tweede taal (NT2) – Aanbod
 53. Schoolproject 'Oog voor Lekkers' - Aanbod voor kwetsbare kinderen
 54. Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten met VDAB-opleidingscontract (OKOT's) - Zorgsector

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio