30 september 2021 – Financiering van volwassenenonderwijs

En zo belandden we bij de heikele kwestie van de financiering van het volwassenenonderwijs, die in de coronacontext al meerdere keren aan bod gekomen was vorig werkjaar: op 5 oktober 2020, 12 en 19 november 2020, 11 februari 2021, 4, 11 en 18 maart 2021, 17 juni 2021. Twee vragenstellers nu: Loes Vandromme en Johan Danen. Het hele verhaal van overbruggingskredieten en de geleidelijke invoering van het nieuwe financieringsmechanisme (met een overgangsregeling) werd opnieuw verteld. Specifiek was nu ook aan het licht gekomen dat de zgn. geldende aftopping door de onderwijsadministratie gehanteerd werd op het niveau van het studiegebied, en niet op het niveau van het hele centrum, wat tot nóg minder middelen leidde. Dus bovenop de impact van de door corona lagere inschrijvingscijfers en van het nieuwe financieringsmechanisme. En de middelen van de Edusprong? Die konden niet ingezet worden voor de reguliere werking. Dus die brachten geen soelaas. Hoe ging minister Weyts dat alles aanpakken?

Hij had wel degelijk overleg gehad met de sector over de zaak. Uiteraard beklemtoonde hij de overbruggingskredieten en de middelen van de Edusprong om een boost te geven aan het volwassenenonderwijs. De discutabele kwestie van het rekenen op het niveau van een studiegebied was hij grondig aan het analyseren.

Kon eventueel de regeling van het zgn. genadejaar verlengd worden? Wat gebeurde er met het ongetwijfeld onbenutte budget in het volwassenenonderwijs? Meerdere vragen, voorlopig nog geen concretere antwoorden, maar beide vragenstellers besloten op een hoopvolle noot. En dat was toch een positieve gedachte. Maar waarom (nu was het commissievoorzitter Grosemans) met de regelmaat van de klok partijgenoten van de minister moesten herhalen, herhalen en herhalen wat de minister net voordien gezegd had (en in dit geval zelfs mét een hele opsomming van actielijnen), ontging mij. Correctie: ik begrijp het wel, maar is dat allemaal nodig?

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio