30 april 2024 – Capaciteitsprobleem in buitengewoon onderwijs

Twee onderwijsthema’s bij de actuele vragen op deze wat wegens de Dag van de Arbeid morgen atypische dag voor de in principe voorlaatste plenaire vergadering van deze legislatuur. Het eerste thema was verwacht, gelet op de hoeveelheid media-aandacht (voor abonnees; ook audiovisueel). Het tweede thema was iets minder verwacht, maar voor beide thema’s zijn de parlementaire sporen deze legislatuur werkelijk legio, zoals een kleine selectie uit mijn archief leert. Van de kant van minister Weyts, — het is toch zijn beleid dat o.a. via zulke vragen gecontroleerd wordt door het Vlaams Parlement —, verwachtte ik niet veel nieuws, waarvoor in de huidige context trouwens veel begrip. Of had ik het toch verkeerd voor?

Voor een aantal parlementaire precedenten, zie, in omgekeerde chronologische volgorde o.a.: 17 april 2024, 11 mei 2023, 29 maart 2023, 22 december 2022, 12 oktober 2022, 29 juni 2022, 11 mei 2022, 21 april 2022. Dat voor alleen de ongeveer twee voorbije jaren, maar dat zal wel volstaan zeker, eh? Een mens schrikt er toch van hoeveel pagina’s hij zo vol schrijft op zo’n korte tijd, niet? Wat je nu allemaal kunt afleiden uit die veelheid laat ik graag aan de lezer zelf over… Maar die actuele vragen dus van vandaag: vier vragenstellers. En, beste lezer, ik had het met mijn vermoeden bij het rechte eind, toegegeven, geen grootse prestatie. Bon.

In 32 minuten tijd deden alle participanten nog eens hun dus al erg bekende zeg. Ik wijs wel graag nog heel even op twee zaken. Eén. De afspraak tot nog toe in Antwerpen om buitengewoon onderwijs alleen over te laten aan het stedelijk en het vrij onderwijs, maar waar nu het geweer van schouder veranderd zou worden door ook een beroep op het Gemeenschapsonderwijs te doen kende ik precies nog niet. Een actie dus met het kabinet van de minister op zeg maar, microniveau, leek mij alleszins een constructieve stap.

En twee. Toen vragensteller Loes Vandromme haar gekende verwijzing in dit verband naar het Inschrijvingsdecreet voor buitengewoon onderwijs herhaalde, herhaalde minister Weyts op zijn beurt zijn stelling dat een inschrijvingsdecreet geen extra plaatsen creëerde. Dat laatste klopte, erkende Vandromme vervolgens, maar in tegenstelling tot het beeld dat de minister hier deed voorkomen, las ik wel in het verkiezingsprogramma van de N-VA, — ja, ook dát heb ik gelezen —, dat ook zij toch knopen willen doorhakken voor een doortastend inschrijvingsdecreet buitengewoon onderwijs (p.64).

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio