2 mei 2024 – Start van Vlaamse toetsen

Na de talrijke (tig, pleegt minister Weyts te zeggen) besprekingen over de Vlaamse toetsen ging het eigenlijke toetswerk voor het eerst van start op 24 april 2024. De informatie daarover is zo omstandig dat ik de zaak hier ga beperken tot nog twee verwijzingen naar Radio 1 op de ochtend zelf van de eerste afname: de voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel en een directeur.

Twee andere elementen in de bespreking vond ik ten minste even interessant, waarvan het eerste echt relevant was, het tweede eerder een detail:

  • het frappeerde me dat minister Weyts, in tegenstelling tot de aanvankelijke ambities, tegenwoordig uiterst stil blijft (en ook in deze bespreking) over de zgn. leerwinstmeting op individueel leerlingniveau; vragensteller Vandromme probeerde wel, maar kreeg geen antwoord;
  • ik had zelf tot nu er geen weet van dat ook zgn. influencers campagnegewijs ingeschakeld zouden worden voor deze Vlaamse toetsen; ik heb daar intussen ook nog niets concreets van gemerkt, maar, toegegeven, dat ligt aan mij (nwvr: het zou daarbij naar verluidt om een aantal ouders gaan op bepaalde sociale media); ik kan alleen maar hopen dat zulks zonder de Acids van deze wereld zal zijn; maar alleszins bleef de minister het antwoord op de bijkomende vraag van vragensteller Vandromme over de kostprijs van die influencerbetrokkenheid schuldig.

Tot slot nóg een detail: in de informatie over timing van de diverse, geplande afnames van de Vlaamse toetsen las ik dat dat voor het zesde jaar secundair onderwijs vanaf april 2027 zou zijn; ik vond dat enigszins eigenaardig omdat die cohorte leerlingen op dat moment nog niet aan eerdere Vlaamse toetsen deelgenomen zal hebben en in het kader van de opvolging van leerlingen in de loop van hun schoolloopbaan zou het toch logisch zijn om 2028 te nemen, wanneer de huidige tweedejaars in principe in het zesde jaar zouden zitten. Maar er speelde misschien een andere, ook logische ratio bij de geplande timing.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio