2 mei 2024 – Betoging en bezorgdheden van personeel

De laatste vraag om uitleg in het rijtje was gelijk ook haar laatste vraag om uitleg in de Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement: was getekend Elisabeth Meuleman. Ook bij haar erg generieke vraag had ik eenzelfde gevoel als bij die van Hannelore Goeman, want evenzeer met de hoorzitting over het rapport van de Commissie van Wijzen van een week eerder in het achterhoofd. Oké, de aangekondigde vakbondsacties, die minister Weyts niet echt kon appreciëren, en de al bij al beperkte actie onder de noemer “onderbroekenmanifest” op 23 april 2024 kwamen nu expliciet in het verhaal voor, maar over de grond van de zaak werd gewoon de essentie van de hoorzitting in kwestie herhaald. Wel nieuw voor mij, maar dat kon aan mijn onoplettendheid liggen, was dat de minister zelf het 38-uurwerkweekvoorstel van de Commissie van Wijzen niet aanbevelenswaardig vond.

In afwachting van de echt laatste commissievergadering van deze legislatuur met een toch wel bijzondere, alleszins aangekondigde gedachtewisseling op 16 mei 2024 neem ik hier al even de gelegenheid te baat voor een kleine afronding van dit parlementaire werkjaar en van de legislatuur tout court. Op 2 juli 2024 zal het nieuwe Vlaams Parlement geïnstalleerd worden, waarvan de samenstelling uiteraard af te wachten valt. In de Onderwijscommissie hic et nunc namen achtereenvolgens diverse mensen van de verschillende partijen, Open Vld uitgezonderd, het woord om afscheid te nemen, resp. de commissievoorzitter, de parlementaire diensten en secretaris Guy Mendonck te danken, resp. de kandidaten bij de komende verkiezingen succes toe te wensen.

Bijzonder was nog wel dat een niet-Vlaams Parlementslid door commissievoorzitter Grosemans uitgenodigd werd om het woord te nemen: Joël Boussemaere had dan ook de commissievergaderingen gevolgd sinds 2010, zou er nog twee jaar bijdoen wanneer hij de respectabele leeftijd van 75 jaar zou bereiken, en vond de laatste vijf jaar inhoudelijk de beste van die hele periode. Het was de man helemaal gegund. Wel benieuwd of ook mij die eer te beurt gaat vallen, wanneer mijn P-datum van 1 mei 2027 nadert: “mijn teller” begon weliswaar pas najaar 2015, maar ik kan dan weer wel aanvoeren dat ik van eind augustus 2004 tot eind augustus 2008 écht personeelslid van de parlementaire gemeenschap (en trouw deelnemer aan de toenmalige Onderwijscommissie) was en met nog een kleine drie jaar voor de boeg, zou ik ook op 16 jaar “anciënniteit” uitkomen. Maar ja, ik ben dan ook geen voorzitter van een N-VA-afdeling, maar slechts de hofnar van de Guimardstraat 😊.

Tot slot: heel even was ik door de mededeling van de voorzitter, waarop Jan Laeremans nog inhaakte, wat in de war, maar toen secretaris Mendonck over de volgende 5 jaar sprak, werd het gelukkig duidelijk dat hij niet alleen nog secretaris bleef, maar ook wel degelijk van deze commissie, waarvan ik later trouwens nog de schriftelijke bevestiging kreeg. Oef!

P.S. Over het voorstel van resolutie over betaalbare schoolboeken van de Vooruit-fractie ga ik hier niets toevoegen: het betrof een “symbolische” herneming van hetzelfde, eerdere dossier met als enige doel om alsnog expliciet te stemmen over dat voorstel. Het voorstel werd verworpen. Wie bij de stemming nu wel en niet aanwezig was, was wat moeilijk te volgen voor een toeschouwer als mezelf, maar de intentie van cd&v om zich te onthouden bleek finaal toch een noodzakelijke tegenstem. Vlaams Belang (2), Groen (2) en Vooruit (1) stemden voor (dus 5 voor). Ik dacht dat N-VA nog met 4 was plus Open Vld (1), wat met een onthouding van cd&v (2) een staking van stemmen zou hebben opgeleverd en bijgevolg ook een verwerping. Maar ik kan misschien verkeerd geteld hebben, wat de aanwezigheid van het aantal N-VA’ers betrof, soit.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio