30 april 2024 – Brugfiguren in onderwijs

Bij het tweede onderwijsthema dacht ik meteen aan het cd&v-verkiezingsprogramma (vanaf p.19), dat ik voor een vergelijkend overzicht (tegenover ons eigen verkiezingsmemorandum) van de zeven Vlaamse politieke partijen (nwvr: Voor u, niet meegerekend) de voorbije weken ook gelezen had. Daarin stond het woord brugfiguren elfmaal, waarvan viermaal in het stuk over onderwijs.

Graag ook hier nog heel wat parlementaire precedenten: 21 maart 2024, 14 maart 2024, en gegroepeerd eerder deze legislatuur. Ook toch een hele oogst.

Maar over de vraag en de bespreking zelf, inclusief de interventies van anderen: niets nieuws onder de zon. Afwachten maar of het nieuwe Vlaamse regeerakkoord daaraan iets zou veranderen in de richting die vragensteller Loes Vandromme beoogde: structurele financiering vanuit Vlaanderen voor brugfiguren in alle scholen, gelet op de vele voordelen van brugfiguren voor scholen, ouders en leerlingen.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over brugfiguren in het onderwijs van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio