3 februari 2022 – Mentaal welzijn van jongeren

Loes Vandromme had een opvolgingsvraag bij haar vraag om uitleg van 22 april 2021. Al vóór de coronacrisis was er een hoge nood aan psychische hulp voor jongeren, maar de pandemie was een katalysator om het probleem nog te laten groeien, aldus Vandromme. Leerlingenbegeleiding dus. Wat had minister Weyts in petto op dat vlak? Later in de bespreking legde Vandromme op deze dag van de CLB-medewerker nog de link naar “Vroeg en nabij” van minister Wouter Beke en specifiek de rol van de CLB’s daarin.

Op die verwijzing naar minister Beke na bevatte de bespreking weinig nieuws voor mij. “Van Kwetsbaar naar Weerbaar”, de conceptnota Leersteun, de Conflixers, de extra 300 fte’s voor de CLB’s, …: we hadden het al vaker gehoord. Interveniënt Elisabeth Meuleman maakte van de gelegenheid gebruik om te rapporteren over de bevraging door haar partij van meer dan 500 jongeren, waaruit ze het voorstel van één psycholoog per scholengemeenschap distilleerde. De minister zag dat laatste niet echt zitten. Hij wilde de bestaande keten van scholen, leraren en CLB versterken, waarbij die laatste eventueel wel kon doorverwijzen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het mentale welzijn van jongeren van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio