3 februari 2022 – Vroegtijdig schoolverlaten

Recent (20 januari 2022) waren nieuwe cijfers over vroegtijdige schoolverlaters gepubliceerd (schooljaar 2019-2020). Ze vormden de aanleiding voor deze drie vragen om uitleg van Koen Daniëls, Hilâl Yalçin en Elisabeth Meuleman. Het ging in Vlaanderen om 9,4 procent van de leerlingen in het secundair onderwijs, wat de eerste daling ervan sinds het schooljaar 2014-2015 was. De ene wat korter, de andere wat langer, maar de vragen waren niet onlogisch erg gelijkaardig (nl. dieper onderzoek naar de vermelde cijfers) en daarbij kwam ook de factor…”corona” in beeld. Hoe zat dat?

Minister Weyts ging in op de lockdown aan het begin van de coronaperiode, waardoor klassieke push- en pull-factoren in het voorliggende thema al een en ander konden verklaren, wat die vastgestelde daling van het aantal vroegtijdige schoolverlaters betrof: er waren minder tuchtmaatregelen en de arbeidsmarkt was niet aantrekkelijk. Conform zijn beleidsnota wilde hij wel een duurzame aanpak van het probleem, waarbij heel wat verschillende factoren speelden. Hij verwees naar diverse bronnen ter zake: eerder onderzoek van Bram Spruyt en de audit van het Rekenhof van voorjaar 2021. Het doel was een vernieuwd actieplan over schooluitval, waarvoor nu in de Vlor een advies hangende was tegen de achtergrond van de conceptnota Onderwijs-Welzijn van de Vlaamse regering (gepland: 24 februari 2022; ook cf. een inspiratiedag op 20 april 2022). Verwachte timing voor het actieplan: medio 2022 tot september 2022.

In de bespreking kwamen nog diverse, relevante deelaspecten aan bod: o.a. de taalscreening in het kleuteronderwijs (cf. latere vraag om uitleg van Jan Laeremans), de zgn. NAFT’s (naadloze flexibele trajecten), het belang van een lokale aanpak (zoals: SALKturbo in Limburg), naast taal ook socio-economische factoren en de situatie van Leren & Werken. Conclusie: het was wachten op dat vernieuwde actieplan tegen schooluitval, wat bepaalde onderwijscommissarissen op dat moment zeker niet zouden vergeten, dacht ik bij mezelf.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio