28 september 2023 – Onderfinanciering in hoger onderwijs

Johan Danen had een leuke rekenkundige intro (1.342.177,28 euro versus 1 miljoen euro…: ik heb het nagerekend) voor zijn vraag over een al ouder maar nog altijd actueel en ernstig probleem: de onderfinanciering van het hoger onderwijs. De dag vóór deze commissievergadering was het thema al ter sprake gekomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement bij het debat over de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. De laatste van deze Vlaamse regering en deze legislatuur. We hadden erover ook al kunnen lezen onder andere in De Tijd van 7 september 2023, in de toespraak van de Leuvense rector Luc Sels bij de opening van het academiejaar 2023-2024, in de opiniebijdrage van algemeen directeur van de Gentse Arteveldehogeschool Tomas Legrand op de website van de VLHORA en nog recenter in de opiniebijdrage in De Standaard op 25 september 2023. De aandacht was er dus alleszins, en nu hier ook in de Onderwijscommissie, overigens ook gelieerd met een andere parlementaire vraag (die namiddag) over het programmatiemodel in het hoger onderwijs, waarover je elders op deze pagina’s kunt lezen. Voor ik kort nog iets zeg over de twee vragen om uitleg (van Johan Danen en Brecht Warnez), herinner ik graag aan de verwante vragen en antwoorden op 1 juni 2023 resp. 13 juli 2023. Uiteindelijk vormden de nu voorliggende vragen het logische vervolg op de kwestie van de zgn. spending review, waarover het toen al ging. Hoever stond het daarmee en hoe zat het met de basisfinanciering en financiële situatie van de universiteiten (zijdelings kwamen ook de hogescholen aan bod)?

Zoals al in De Tijd van 6 september 2023 te lezen was, nuanceerde minister Weyts de rode cijfers van de universiteiten: alleen de UGent en de VUB hadden een boekhoudkundig tekort in 2022, en zelfs alleen die laatste een effectief bedrijfstekort. Voorts gaf de minister zijn intussen bekende rekensom van 390 miljoen – 190 miljoen = +200 miljoen euro. Hij voegde daar graag de +59 miljoen aan toe voor de begroting-2024 (cf. Septemberverklaring en zijn persbericht). Hij bestreed het gegoochel met cijfers die recent de ronde deden (later in de vergadering nog concreter ondersteund door zijn partijgenoot Koen Daniëls), maar erkende wel opnieuw de doorwerking van bepaalde besparingsmaatregelen uit het verleden in de huidige toestand. Over de spending review citeerde hij uit de publiek beschikbare nota aan de Vlaamse regering (d.d. 7 juli 2023). Dat onderzoek zou starten op 1 november 2023 en het rapport ervan zou worden opgeleverd medio 2024, maar dat wisten we dus eigenlijk al.

Uit de replieken noteerde ik dat de scope van het uitgavenonderzoek te beperkt bevonden werd (geen infrastructuurmiddelen, geen stuvo-middelen) en dat een hoorzitting gevraagd werd. De minister besloot zijn betoog met zijn hoop om deze discussie “ook met z’n allen (nwvr: mijn cursivering; zou de minister een afspiegelingsregering, zoals destijds, voorstaan?) [te] kunnen voeren in het kader van een nieuw regeerakkoord, waarbij we die financieringssystematiek grondig (nwvr: mijn cursivering) kunnen bijsturen.”

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio