28 juni 2023 – Leerlingenvervoer in buitengewoon onderwijs

Deze week géén actuele onderwijsvragen aan minister Ben Weyts, wél aan minister Lydia Peeters. Het was inderdaad enkele dagen geleden een punt van gesprek in de media: de blijkbaar nieuwe problemen met het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De essentie van de zaak was dus al aan bod gekomen in de pers. Maar er was toch nog wat meer over te zeggen: op donderdag 22 juni 2023 had Sofie Mertens (cd&v) er namelijk ook al een vraag om uitleg over gesteld in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken én intussen kon minister Peeters een update geven van het cijfermateriaal. De actuele vragen nu van Els Robeyns (Vooruit) en Kathleen Krekels gingen over welke garanties de minister ter zake kon geven aan ouders, leerlingen en schooldirecteurs met het oog op het volgende schooljaar.

Uit de bespreking (met twee vragenstellers, één minister en vier interveniënten) haal ik samengevat deze essentiële elementen:

  • minister Peeters zei dat 75 procent van de al eerder bestaande ritten opnieuw gegund was; van de overige 550 ritten (25 procent) waren er intussen ook 150 gegund; dus ruim 85 procent was al in orde; de rest had (onder andere) te kampen met te dure tarieven, dus daar was het werk nog bezig;
  • de minister was niet opgezet met de communicatie van interveniënt Sofie Mertens over de cijfers in de media;
  • na de opmerkingen in meerdere tussenkomsten over de nood aan een structurele hervorming van het hele systeem (N.B. De rijtijd was al wel verbeterd, maar nog te lang enz.; van een eerder ‘actualiteitsdebat’ (nwvr: formeel waren het toen zeven aparte actuele vragen, maar dat terzijde) over het thema was structureel nog niet veel in huis gekomen) argumenteerde de minister terecht dat het toch om een erg complex verhaal ging, maar de lopende proefprojecten zouden worden voortgezet en deze Vlaamse regering wel degelijk beleidsdomeinoverschrijdend met de zaak bezig was; belangrijk was ook dat de inschrijvingscijfers van leerlingen zo snel mogelijk bij De Lijn geraakten om de vervoerspuzzel goed en tijdig te kunnen leggen;
  • vragensteller Krekels betreurde dat de lopende proefprojecten blijkbaar en cours de route niet konden worden aangepast om zaken efficiënter te organiseren.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio