27 april 2023 – Toenemende zorgvragen in volwassenenonderwijs

Het tweede thema van de commissievergadering vormde een rechtstreeks vervolg op de vraag om uitleg over het actieplan levenslang leren van 30 maart 2023. Nu draaide het om een expliciet advies ter zake van de Vlor. De vier vragenstellers brachten wat variatie op hetzelfde thema, maar het kwam toch allemaal ongeveer hierop neer: wat ging minister Weyts doen met de Vlor-aanbevelingen als resultaat van een bevraging bij de centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie? De toenemende zorgvragen van hun cursisten brachten de centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie toch wel in moeilijkheden.

Minister Weyts volgde die aanbevelingen op en lichtte, met vooral verwijzing naar de zgn. Edusprong, toe hoe diverse lopende projecten en andere bestaande maatregelen al inspeelden op die aanbevelingen. Wat de delicatere evaluatie van het huidige financieringssysteem betrof, wilde hij, gelet op de impact van de coronacrisis, wachten en de gunningsprocedure daarvoor moest dus nog starten.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio