12 januari 2023 – Flexibel tweedekansonderwijs

Commissievoorzitter Karolien Grosemans had het artikel over nieuwe mogelijkheden voor een flexibeler tweedekansonderwijs (twee proefprojecten in vier centra voor volwassenenonderwijs) in Het belang van Limburg op 29 december gelezen. Kon minister Weyts dat wat verder toelichten en wat was de timing voor de evaluatie van het decreet Volwassenenonderwijs (specifiek: het nieuwe financieringssysteem)?

Een en ander paste in een bekend verhaal, namelijk: dat van de Edusprong voor het volwassenenonderwijs, waarvan de minister en passant ook nog even diverse andere aspecten overliep. Maar de vermelde proefprojecten (september 2022- september 2024; in de opleidingen Zorgkundige en Elektrotechnisch Installateur) hoorden ook daar thuis (cf. digitalisering) en waren daarnaast een middel om de ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs aan te pakken. Gelet op de omstandigheden inzake het nieuwe financieringssysteem van het volwassenenonderwijs (pas in voege sinds september 2019 en nadien de impact van twee coronajaren), ging de minister voorlopig slechts een opdracht uitschrijven voor een kwalitatieve bevraging van de centra voor volwassenenonderwijs.

Nadien waaierde het gesprek nog wat verder uit naar rationalisatie van het volwassenenonderwijs, wat de minister de kans gaf om te spreken over mogelijke vervolgtrajecten na de afgeronde, zgn. regioscan. Centra konden op die basis hun aanbod aanpassen, maar rationalisatie was daarbij geen doel op zich. Interveniënt Johan Danen wist nog dat blijkbaar sommige scholen gewoon secundair onderwijs weigerig stonden om bepaalde leerlingen te informeren over het bestaan van het tweedekansonderwijs.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het flexibele tweedekansonderwijs van Karolien Grosemans” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio