12 januari 2023 – Burn-outrisico bij en mentale weerbaarheid van leraren

Vervolgens weer een thema waarover het al vaker ging. Er was blijkbaar nog een nieuw onderzoek gepubliceerd, nu van de VUB. Op 2 juni en vooral nadien op 7 juli 2022 hadden we al gehoord over de inspiratiegids als een van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek van de Arteveldehogeschool en de UGent.

Wat was de reactie van minister Weyts op het nieuwe VUB-onderzoek, hoe zat het met de planlastcalculator, met de werkgroep psychosociale risico’s en quid met de proeftuinen van 23 december 2022 in dit verband? We zaten daarmee weer helemaal in het welzijnsbeleid van scholen, hun retentiebeleid en dus ook in het verhaal van het lerarentekort. Over de vermelde inspiratiegids had de minister destijds wel gecommuniceerd, maar hij maakte nu gewag van eventueel nog een webinar over de zaak. Voor het overige herinnerde hij aan de opleidingen (en supervisiesessies) voor vertrouwenspersonen en het afsprakenkader met de sociale partners over digitale communicatie. De planlastcalculator zou binnenkort volgen. De vermelde proeftuinen i.v.m. het lerarentekort en het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep hadden ook banden met welzijn. De rest van de bespreking leverde vooral … herhaling op.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio