27 april 2023 – Inclusief onderwijsmodel Vlaamse Gebarentaal

Dit thema ging terug op een vraag om uitleg van Loes Vandromme op 28 oktober 2021. Intussen was er een en ander rond de zaak gebeurd en nu pikte Kathleen Krekels, die destijds ook al tussengekomen was, de draad weer op. Er was een projectoproep gedaan voor de organisatie van een tweetalige klas “Vlaamse Gebarentaal (VGT) – Nederlands” en er werd gewerkt aan een (voorwaardenscheppend) decretaal kader (via een klankbordgroep). Wat was de stand van zaken?

Minister Weyts plande de eerste principiële goedkeuring van een voorontwerp van decreet door de Vlaamse regering vóór het zomerreces. Voor het project volgend schooljaar had aanvankelijk geen school gekandideerd, maar nu bleek er wel één projectvoorstel in behandeling te zijn. Het was allemaal niet zo eenvoudig, maar de minister sprak toch van een grote stap vooruit: een voortrekkersrol. Na enkele bijkomende vragen voegde de minister nog toe dat het lopende model voor hoogbegaafden en cognitief sterke leerlingen hier niet gebruikt kon worden. Met Welzijn was niet in een concrete samenwerking voorzien voor het decretale kader. Vragensteller Krekels was in het algemeen blij met het antwoord van de minister.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het inclusief onderwijsmodel Vlaamse Gebarentaal van Kathleen Krekels” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio