26 oktober 2022 – Beleid tegen grensoverschrijdend gedrag in hoger onderwijs

Het derde thema van de plenaire vergadering was bijzonder in deze zin dat Johan Danen zijn actuele vraag weliswaar stelde aan minister Weyts, maar dat de drie andere vragenstellers hun actuele vragen stelden aan minister Zuhal Demir én dat die laatste alle antwoorden voor haar rekening nam. Hier wijs ik alleen kort op enkele zaken want wat dit thema in het hoger onderwijs betrof, hadden we al een hele voorgeschiedenis meegemaakt. Dat is één.

Daarnaast was er voorafgaand aan de plenaire vergadering een extra onderwijscommissievergadering (in een soort uitgebreide vorm én achter gesloten deuren) geweest over de concrete casus in de KU Leuven rond de veroordeelde Leuvense professor, wiens naam intussen genoegzaam bekend is: concreet ging de vergadering over het rapport van de regeringscommissaris van de KU Leuven (voor meer details, zie ook de website van De Standaard). Dat is twee.

Mij leek professor Tom Daems van de KU Leuven op deze zelfde dag een heel interessante en belangrijke opinietekst geschreven te hebben in diezelfde De Standaard. Dat is drie.

De meest relevante elementen uit de bespreking leken mij:

  • dat het au fond in dezen over een verderfelijke mentaliteitskwestie gaat, waardoor die ook niet zomaar makkelijk door een overheid of binnen een organisatie geremedieerd kan worden; elke concrete casus is er natuurlijk één te veel, maar toch vroeg ik me tijdens de bespreking af “maar wat met die wellicht toch veel grotere aantallen gevallen waarin het allemaal netjes en veilig loopt voor personeelsleden, voor studenten, …?”;
  • het allang gevraagde externe meldpunt (over diverse beleidsdomeinen heen) komt er, maar het gaat voor meerdere vragenstellers te traag, zoals ook het gerecht zelf traag werkt;
  • politiek gesproken (en dat is toch precies de context van deze bespreking), vond ik de duidelijke tussenkomst van Gwendolyn Rutten het meest pertinent: zij was niet mals voor minister Demir, zowel inzake het commentaar van die laatste op de concrete strafrechtelijke casus als inzake de subsidiedemarche die ze aan de zaak gekoppeld had; van Rutten vernamen we ook nog dat het vermelde rapport van de Leuvense regeringscommissaris publiek gemaakt zou worden.

Dat is vier en voldoende voor nu, dacht ik.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio