26 oktober 2022 – Planlast

Het tweede thema van de plenaire vergadering was eveneens een échte klassieker (nwvr: ik herinner de lezer graag aan de onderwijscommissievergadering van 21 april 2022 (met diverse precedenten én cf. de talrijke uren die al aan het lerarentekort besteed werden, die ik hier nu niet meer ga oplijsten)), met ook hier een nieuw, actueel element in de vorm van een onderzoeksrapport door de onderzoeksgroep UGent@Work. Daarover konden we ook de dag voordien in de pers lezen: “"In mijn onderzoek komt een duidelijke link naar voren tussen de hoeveelheid planlast, de mate van emotionele uitputting en de overweging om het onderwijs te verlaten", zegt doctoraatsstudente Jolien Muylaert.

In haar doctoraat ging Muylaert na in welke mate de invoering van digitale leeromgevingen, zoals Smartschool, die planlast beïnvloedt. In tegenstelling tot wat je zou denken, is het er niet beter op geworden.” Met dat citaat was eigenlijk de kern van de zaak gezegd.

De vier vragenstellers (Loes Vandromme, Steve Vandenberghe, Jan Laeremans en Karolien Grosemans), twee interveniënten (Elisabeth Meuleman en Gwendolyn Rutten) én minister Weyts maakten nogmaals van de gelegenheid gebruik om de eerdere besprekingen in de Onderwijscommissie nu over te doen. “Planlast” was inderdaad een veelkoppig monster. De minister sprak nu (naast de planlastcalculator en planlastradar: al meermaals ter sprake gekomen in de Onderwijscommissie) nog explicieter over een “kader”, leek mij: een kader namelijk waarin stond wat scholen zeker wél moesten bijhouden (bv. inzake evaluatie van leerlingen) en wat zeker niet. De minister gaf daarvan enkele voorbeelden.

Wat de verantwoordelijkheid van de koepels rond planlast betrof, begreep ik wel niet zo goed wat hij precies bedoelde met het aanbod van Lieven Boeve om voor een lijst te zorgen van vermeende administratieve verplichtingen. De minister riep de andere koepels/het net op om dat voorbeeld na te volgen. Ik meende die kwestie, wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen betrof, enigszins anders gehoord te hebben, maar ben, toegegeven, slechts de hofnar van de zaak en kan me daarin dus vergissen…

Eén zaak was wel nieuw, dankzij een bijvraag van Karolien Grosemans: de planlastcalculator zou in november klaar zijn en de communicatie daarover zou gedaan worden na de herfstvakantie, aldus de minister. De onderwijscommissievoorzitter zou over dat instrument de Onderwijsinspectie voor een demonstratie ervan uitnodigen in de Onderwijscommissie.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio