26 januari 2022 – Quarantainemaatregelen

Hét grote voordeel van een trouwe volger te zijn van de Commissie voor Onderwijs is dat je, wanneer actuele onderwijsvragen gesteld worden in de plenaire vergadering, meteen heel veel herkent en voor een (politiek) commentaar gelijk heel makkelijk kunt verwijzen naar je eerdere commentaren over de thema’s in kwestie in de Onderwijscommissie. Die verwijzingspraktijk kan ik met een heel gerust geweten ook hier bezigen: niet alleen voor de actuele coronavragen, maar ook voor de tweede actuele onderwijsvraag van deze plenaire vergadering over lege brooddozen van kinderen op school.

Overigens waren de vier ingediende vragen over de quarantainemaatregelen (N.B. Eén vragensteller viel af wegens gezondheidsredenen, maar geen nood, er stonden meteen vier interveniënten klaar…) zó actueel dat de bevraagde actuele situatie nog hangende was op het moment van de vraagstelling… Misschien waren die vragen wel geagendeerd als vraag 9 (voorlaatste) op de agenda in de hoop dat het overleg in de zgn. Interministeriële Conferentie (IMC) van de ministers van Volksgezondheid samen met de onderwijsministers die ochtend misschien in de daaropvolgende namiddag alsnog geland zou zijn in het intussen erg bekende, gevraagde en breed gedragen resultaat (versoepeling van de huidige strikte quarantainemaatregelen op school en vervanging door een simpel, duidelijk systeem), maar…helaas.

Dus om een lang verhaal (van 16.22 u. tot 16.50 u.) kort te maken, beste lezer:

  • gelieve mijn commentaar te herlezen op analoge vragen om uitleg in de Onderwijscommissie van 13 januari 2022;
  • de gevraagde versoepeling van de quarantainemaatregelen werd breed gedragen, maar was nog geen realiteit; op het ogenblik dat ik deze regels typte (18.36 u.), zag ik echter een bericht binnenlopen onder de kop “IMC versoepelt quarantainemaatregelen op school: regel van vier verdwijnt”, voilà;
  • maar… er was géén consensus over de door Groen, Vooruit en PVDA gevraagde gratis zelftests; minister Weyts wilde die laatste alleen aanbevelen, maar inderdaad, dat gesprek hadden we dus al gehad alsook over alle andere aspecten die opnieuw de revue passeerden;
  • zodra er wél een resultaat zou zijn, zou daarover zo snel mogelijk gecommuniceerd worden via Schooldirect, aldus nog minister Weyts. Én zo geschiedde nog diezelfde avond…via Schooldirect, jawel.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio