26 januari 2022 – Lege brooddozen op school

Hannelore Goeman hernam het inderdaad schrijnende verhaal van kinderen met lege brooddozen. Vandaag stond in Het Laatste Nieuws (voor abonnees) een artikel over het probleem. Even eenvoudig googelen met enkele geschikte woorden levert trouwens een hele lijst referenties op naar krantenberichten ter zake, bijvoorbeeld in de periode najaar 2021. Maar ook in de Onderwijscommissie werd dat gesprek deze legislatuur al meermaals gevoerd (bv. op 8 oktober 2020 en 30 september 2021). Een heruitgave dus nu van een bespreking over inderdaad een groot probleem dat veel breder gaat dan het beleidsdomein Onderwijs alleen.

Minister Weyts lijstte het al gedane werk (ook samen met Welzijn en Binnenlands Bestuur) op en zou op die weg voortgaan zonder evenwel in te gaan op de concrete oproep van vragensteller Goeman en enkele interveniënten (N.B. In totaal waren er nu zelfs zes) om concreet te zorgen voor warme maaltijden op school voor wie dat nodig had. We leerden en passant ook dat er een voorstel van resolutie over een maximumfactuur in het secundair onderwijs op komst was (van Groen). En zelfs een ware conceptnota over o.a. een gratis warme maaltijd op school (van Jean-Jacques De Gucht).

Het probleem was bekend, de bezorgdheid werd kamerbreed gedeeld, er waren al heel wat maatregelen genomen, maar het gewenste antwoord op de vraag kwam er vooralsnog niet.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de lege brooddozen op onze scholen van Hannelore Goeman” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio