26 januari 2022 – Federale fiscaliteit en Vlaams Onderzoek en Ontwikkeling-beleid

Een belangrijke actuele vraag ook voor het hoger onderwijs rond op til zijnde fiscale hervormingen. Let wel, er was daarover nog niets beslist, het overleg erover was wel bezig. Waarover ging het? Vragensteller Andries Gryffroy schetste de positie van Vlaanderen als innovatieleider in Europa. Hij was dan ook bezorgd over een bericht in de krant over mogelijke ontwikkelingen op federaal niveau rond diverse fiscale voordelen die nu bestonden ten behoeve van Onderzoek & Ontwikkeling (O&O), en dus ook relevant voor het hoger onderwijs: op de korting inzake bedrijfsvoorheffing, het belastingkrediet en de investeringsaftrek in dit verband zou mogelijk beknibbeld worden. Hoe werd minister Hilde Crevits betrokken (of niet?) bij dit voorstel van federale maatregel?

De minister stelde meteen gerust. Ze was inderdaad op de hoogte van een en ander. Het ging om een denkoefening om na te gaan of de cumulatie van die bestaande maatregelen niet te veel van het goede was. En ze vergeleek de oefening met de Vlaamse Brede Heroverweging, evenzeer een efficiëntieoefening, wat overheidsuitgaven betrof. Er was dus nog niets beslist. Er moest wel gezocht worden naar een betere afstemming tussen de bestaande instrumenten én daarnaast ook de Vlaamse subsidiëring ter zake.

Vragensteller Gryffroy was echter níet gerustgesteld. Voor hem waren het verschillende maatregelen naast elkaar en morrelen aan het ene of andere zou altijd in het nadeel zijn van ofwel de hogeronderwijsinstellingen ofwel de bedrijven, dus slecht voor het O&O-beleid. Een tussenkomst van Maurits Vande Reyde, die het kamp koos van minister Crevits, leidde nadien nog tot een soort running gag: iets in verband met telefoontjes doen en “wie belt wie?”. Maar goed, het signaal was gegeven. Nu was het wachten op een concrete beslissing. Vragensteller Gryffroy had al wel zijn communautaire oplossing klaar: “breng die bevoegdheden naar Vlaanderen en dan kunnen we zorgen voor een coherent beleid.”

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio