25 januari 2024 -- Ontwerp van decreet over vervangende eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, wat de sleutelcompetenties competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie, competenties met betrekking tot historisch bewustzijn en competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn betreft, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw: heel kort

De titel van het ontwerpdecreet is véél langer dan het heel korte woord dat ik er op deze plaats over wil schrijven. Aanvankelijk had ik trouwens gepland niets te schrijven tot… ik (opnieuw) op een veel fundamenteler niveau de teneur bij Vooruit, Vlaams Belang en N-VA (nwvr: anderen kwamen niet tussen of waren niet aanwezig…) hoorde. Die stem werd (ook opnieuw) als énige door cd&v tegengesproken. Dus dacht ik: dat meld ik toch nog maar eventjes snel op deze pagina’s. Waarover ging het dan?

Wel, de eerste drie partijen bleven, naar eigen zeggen, wel voorstander van de vrijheid van onderwijs hoor… tuurlijk wel, maar die “ventielprocedure”, waarvan de steinerscholen hier en ook al in het verleden gebruikmaakten, kon niet. De partij van de onderwijsminister kon bij monde van Koen Daniëls voor dit concrete ontwerpdecreet nog wel leven met een en ander: het ging tenslotte om gelijkwaardige eindtermen, geen afwijkende. Maar uit de verdere tussenkomst van minister Weyts bleek (overigens zoals bij al meerdere, eerdere gelegenheden) dat ook N-VA (net zoals Vooruit en andere partijen) wilde dat artikel 24 van de Grondwet zou worden gewijzigd. Hoe precies wijzigen: daarover zijn die voorstanders tot nog toe heel wat minder duidelijk…

De stemming over de tekst ging heel snel, maar online niet zo duidelijk te zien (dus enigszins onder voorbehoud): Vooruit onthield zich, Vlaams Belang stemde tegen, de meerderheid stemde voor. De video-opname [vanaf 57:15] vind je op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio