25 januari 2024 – Meer chatgesprekken bij CLBch@t over zelfdoding en pesten

De aanleiding voor deze vraag om uitleg van Koen Daniëls was het meest recente jaarverslag over CLBch@t (schooljaar 2022-2023). Daarnaast verwees de vragensteller naar de vraag om uitleg (van Loes Vandromme) in de commissievergadering van 12 januari 2023.

Uit de bespreking haal ik kort deze elementen:

  • CLBch@t had een duidelijke meerwaarde (cf. ook extra investeringen in de ruimere CLB-werking), maar gestegen cijfers betekenden niet per se dat de vermelde (en verschoven) problemen ook zouden zijn toegenomen, inderdaad;
  • minister Weyts vermeldde de recente aankondiging van het nieuwe platform Blinkers, maar daarvan vond ik voorts (nog) niets terug; er moest trouwens voor opgelet worden dat er wat veel initiatieven naast elkaar aangeboden werden, zo was te horen;
  • de problemen van wachtlijsten in Welzijn bleven bestaan en dat speelde ook de CLB’s soms parten;
  • de goede, netoverschrijdende werking van CLBch@t (voor leerlingen en ouders is het een relevante en ruim toegankelijke toegangspoort naar antwoorden op hun vragen) deed vragensteller Daniëls meteen besluiten dat schermen met pedagogische projecten in dit verband naast de kwestie was; vooraf had interveniënt Loes Vandromme er nog wel eens fijntjes aan herinnerd dat vóór de coronacrisis de CLB’s toch door bepaalde politici in de hoek werden gezet (“waar de klappen vallen”, voeg ik daar graag aan toe).

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio