24 januari 2024 – Extra stagejaar in klinische psychologie en klinische orthopedagogiek

Deze ‘actuele’ vraag deed helemaal denken aan de vraag om uitleg van Brecht Warnez over een analoge kwestie in de toegang tot het beroep van advocaat op 11 januari 2024 in de Onderwijscommissie. Alleen, de voorgeschiedenis en de stand van zaken waren nu wat anders. Over een extra stagejaar voor afgestudeerden van de masteropleidingen in klinische psychologie en klinische orthopedagogiek was al beslist door de federale regering in 2016 (te starten vanaf 2021), maar die regeling werd nadien jaar na jaar uitgesteld… tot blijkbaar nu (cf. achtergrondinformatie en het persbericht van minister Frank Vandenbroucke van 21 december 2023). Op dit moment waren er voor die regeling onvoldoende erkende stagemeesters en stageplaatsen. Nieuw uitstel drong zich op.

Samengevat:

  • er tekende zich een kamerbrede consensus af m.b.t. dat uitstel;
  • over het nut van die extra stage leek mij er minder consensus: alleen Johan Danen en Thijs Verbeurgt waren expliciet voorstander en wilden vooral dat er samengewerkt werd om het stageprobleem op te lossen;
  • bij N-VA (minister Weyts en vragensteller Koen Daniëls) ging het anderzijds vooral over “communautariseren, die zaak”, zoals ook eerder de teneur was voor de vermelde kwestie in de advocatuur.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio