24 februari 2022 – Vernieuwde NVAO-instellingsreviews

Dan kwamen we bij het vernieuwde, externe kwaliteitsbewakingssysteem in het hoger onderwijs. De Vrije Universiteit Brussel had zopas de vernieuwde instellingsreview (met zijn voor- en nadelen) positief doorgemaakt. Ietwat voorbarig vroeg vragensteller Brecht Warnez naar de evaluatie van het vernieuwde systeem. En daarnaast: wat was de impact van de coronacrisis geweest op de evaluatie van de onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs?

Minister Weyts kon zijn antwoord kort houden: het vernieuwde systeem was pas dit academiejaar gestart en de eerste cyclus zou nog lopen tot in het academiejaar 2024-2025. Wel zou in het voorjaar van 2024 een tussentijds zgn. 360°-evaluatieonderzoek opgestart worden. De impact van corona op de reviewactiviteiten was al bij al beperkt.

Ook deze keer liet interveniënt Koen Daniëls zijn spreekkans niet voorbijgaan. Met eerst nog eens de herhaling van de filosofie achter die vernieuwde kwaliteitszorgaanpak. Maar nadien ook met het verzoek om rekening te houden met de alumni als bron van informatie over de kwaliteit van een hogeronderwijsinstelling en haar opleidingen. Oké voor mij als principe, wat dat laatste betrof, maar Daniëls’ eeuwig opdoemend voorbeeld ter zake van lerarenopleidingen en de zgn. praktijkschok van beginnende leraren bleef mij storen wegens veel te kort door de bocht. Vragensteller Warnez gaf dan weer een heel goed voorbeeld van hoe je zo’n parlementaire bespreking, wanneer alles al gezegd is, efficiënt kon afsluiten. Men volge zijn voorbeeld!

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio