23 juni 2022 – Stijgende vraag naar bijlessen

Na de zgn. tweede lezing van het ontwerpdecreet over diverse maatregelen voor het onderwijs (cf. ook 16 juni 2022), die wegens de onschuldige aard van het beestje op een drafje kon worden afgehandeld mét een bijkomende stemming, was het de beurt aan twee vragen om uitleg over de bijlesindustrie en aanverwante. Het was niet de eerste keer dat het daarover ging in het Vlaams Parlement. Zonder naar volledigheid te streven vermeld ik hier: 14 januari 2021, 30 maart 2022 (ook een stuk toen in Knack (voor abonnees)) en 21 april 2022. Bovendien was er recent dat onderzoek van De Witte & Maldonado i.v.m. ouderbetrokkenheid. Op 11 juni stond er een stuk in De Tijd, waarnaar vragensteller Loes Vandromme expliciet verwees. Waren er cijfers bekend over de Vlaamse bijlesindustrie, wat met de conclusies van het Leerbuddy Vlaanderen-project en zou minister Weyts de markt voor bijlessen reguleren, met daarmee ook de link naar het wegwerken van leerachterstand van álle leerlingen tijdens de schooluren? Vragensteller Hannelore Goeman trok het thema ook nog verder open naar privéonderwijs.

Ondanks de vertrouwdheid met het thema (herhaling dus) nam de zaak alweer ruim een halfuur in beslag, incl. zelfs een ietwat verrassende ontplooiing van heftige emotie (cf. infra), maar toch met een paar duidelijke (en terechte) stellingnames en ook wat nieuwe informatie. Minister Weyts vertrok van wat de Commissie Zorgvuldig Bestuur over bijlessen in het verleden al gezegd had (gewoon ter illustratie: 3 februari 2003 en 31 maart 2014). Kern van de zaak is dat alle betrokken actoren (bij het reguliere onderwijs) inzetten op kwaliteitsonderwijs voor iedereen tijdens de schooluren. Maar… er bestond natuurlijk ook nog zoiets als een vrije samenleving (lees: een minister van Onderwijs of iemand anders kon niet beletten dat mensen soms ervoor opteerden om een beroep te doen op betaalde bijlessen buiten de school). Dus cijfers daarvan bijhouden (door de overheid), laat staan die markt vanuit de overheid reguleren, was gewoon niet aan de orde en zou een slecht signaal zijn.

Minister Weyts herhaalde vervolgens, met de cijfers erbij, uiteraard opnieuw de maatregelen inzake tegengaan van leerachterstand die hij al genomen had. In die context verwees hij ook naar Leerbuddy Vlaanderen, waarvan hij de evaluatie afwachtte vooraleer te beslissen tot verlenging. Daarnaast zoomde hij nog in op individueel en collectief huisonderwijs (voor de vragen over privéonderwijs). AGODI was daar bezig met een onderzoek (over de schooljaren 2017-2018 tot 2021-2022). De minister wachtte het rapport van dat onderzoek af.

Vragensteller Vandromme drong er, op basis van cijfers, opaan om Leerbuddy Vlaanderen toch zeker te verlengen en structureel te maken. Vragensteller Goeman relativeerde de genomen maatregelen en benadrukte, bezorgd om Amerikaanse toestanden, het belang van een sterk publiek onderwijs.

Daarop nam interveniënt Kathleen Krekels duidelijk de verdediging op van de genomen maatregelen. Er werd al jaren heel veel geïnvesteerd door de overheid voor zwakkere leerlingen. Interveniënt Johan Danen haakte op Krekels’ reactie in en herinnerde haar aan de controletaak van een parlementslid, waarop zij alle registers opentrok. Ik probeer het zo neutraal mogelijk te beschrijven. Interveniënt Jan Laeremans was het nogal eens met de minister en stelde voor om met álle partijen een signaal te geven aan het federale niveau, wat de kwestie van bijverdienen als gepensioneerde betrof. In het kader van de zgn. Bijsprong, een van de genomen maatregelen, was dat federale punt al enkele keren aan bod gekomen in het verleden.

Minister Weyts herhaalde een paar zaken uit zijn betoog, voegde (opnieuw) de recente maatregel toe over de omzetting van maximaal 20% van de lerarenomkadering naar punten (voor de aanwerving van andere profielen) en de vragenstellers herhaalden eveneens nog een en ander van hun voornaamste bekommernissen c.q. voegden nog enkele vragen toe, maar daarop kon de minister reglementair niet meer antwoorden.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio