23 juni 2022 – Langdurig zieken in onderwijs

Voor deze vragen om uitleg van partijgenoten Brecht Warnez en Loes Vandromme moesten we terug naar enerzijds onderwijscao VI (voor het hoger onderwijs; met addendum) en anderzijds de conceptnota van hun fractie die ging over de mogelijkheden voor onderwijspersoneel om na een langdurige ziekte deeltijds of progressief het werk te hervatten. De regelgeving ter zake bevatte momenteel te weinig flexibiliteit, met nogal wat vervelende gevolgen in de praktijk. Voor wie daarover wat meer zaken wil nalezen, graag deze parlementaire activiteiten: hoorzitting op 27 mei 2021, hoorzitting op 3 juni 2021 (met de parlementaire verslagen in kwestie) en vraag om uitleg op 20 januari 2022. Hoever stond het met het (overheids)werk rond deze problematiek?

Minister Weyts begon met het gepresteerde werk van twee werkgroepen (één voor hogescholen en één voor universiteiten) in de schoot van het zgn. Vlaams Onderhandelingscomité: de afspraken daarvan vonden hun neerslag in onderwijscao VI en de minister somde ze concreet op. Daarnaast waren vier experten, twee voor de hogescholen en twee voor de universiteiten, gevraagd, die op basis van hun bestaande expertise gingen bekijken welke randvoorwaarden er nodig waren voor een verbetering van de bestaande, complexe regelgeving en/of processen. Wat de cd&v-conceptnota betrof (vragen van Loes Vandromme), meldde de minister dat de mogelijke maatregelen voor de re-integratie van langdurig afwezige leraren in het niet-hoger onderwijs nog in de ontwerpfase zaten. Zijn administratie werkte nu aan een ontwerp van besluit, dat in het najaar besproken zou worden met de sociale partners.

Er kwamen enkele bijkomende vragen en oproepen: o.a. over de timing van het vermelde expertenwerk, over spoed zetten achter de zaak, over nog eventueel vereist decretaal werk. Het rapport van de experten hoger onderwijs zou mogelijk in het najaar klaar zijn. De minister schetste nog eens de complexiteit van de genese van onderwijsregelgeving (met een politiek draagvlak én een draagvlak bij de sociale partners). Concreet hier zag hij mogelijkheden om de huidige ‘binaire’ regeling (alleen of 100% of 50% terugkeer naar de werkvloer) om te vormen naar al een terugkeermogelijkheid van bijvoorbeeld 20%. De twee vragenstellers waren tevreden én bereid om aan zulke mogelijkheden (decretaal) mee te werken.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio