2-16 juni 2022 – Ontwerp van decreet over het onderwijs XXXII: een kort commentaar

Na de toelichting door minister Weyts op 2 juni en een bespreking (vragen en antwoorden) op 9 juni (zonder amendementen, want nog niet helemaal klaar) kon dit dossier op 16 juni beëindigd worden. In die laatste commissievergadering lichtte Koen Daniëls de amendementen toe, waarbij hij benadrukte dat een deel van de amendementen al wél vroeger rondgestuurd waren, maar goed, op 9 juni had de Vooruit-fractie daarover niet ten onrechte al wel wat misbaar gemaakt. Overigens, terwijl het algemeen vooral ging over juridisch-technische correcties en afstemming tussen diverse regelgevingen, bevatte de laatste reeks amendementen toch nog wel wat meer, met name i.v.m. het inschrijvingsrecht in het buitengewoon onderwijs. Maar ook dát moest (voorlopig) geregeld worden. In dat verband herinner ik graag aan een vraag om uitleg van Arnout Coel op 21 april 2022.

De grote diversiteit aan thema’s in het initiële ontwerpdecreet (cf. ook de reeksen amendementen) is ordentelijk terug te vinden in de memorie van toelichting (p.3-6). Noch in de bespreking op 9 juni, noch in die van 16 juni waren er grote (politieke) twistpunten (op de algemene gang van zaken na dan wel). Bijgevolg werd de zaak op 16 juni op een drafje afgehandeld. Het Vlaams Belang stemde met de meerderheid mee vóór, Vooruit en Groen onthielden zich.

Je kunt uiteraard al de video bekijken van de integrale vergaderingen (deel 2 juni namiddag [vanaf 2:19:20] (toelichting minister), deel 9 juni ochtend [vanaf 1:17:50] (vragen leden), deel 9 juni namiddag [vanaf 1:32:00] (antwoorden minister) en deel 16 juni ochtend [vanaf 9:45] (amendementen en stemming)).

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio