2 juni 2022 – Vlor-advies over OESO-rapport 'Resourcing Higher Education'

Kristof Slagmulder maakte gebruik van een recent Vlor-advies om verdere opvolging te geven aan een eerdere vraag om uitleg van Brecht Warnez op 31 maart 2022. Een interessant Vlor-advies, daar niet van, maar wat de grond van de zaak betrof, verschilde het antwoord van minister Weyts nu niet van dat van 31 maart. Dat geldt ook voor mijn commentaar.

Het Vlor-advies naar aanleiding van de OESO-review kon zeker meegenomen worden in toekomstige denkoefeningen over de financiering van het hoger onderwijs. Een aanpassing van het huidige financieringssysteem was wel niet bepaald eenvoudig. En dus belandde de minister snel terug op de opdracht in de zgn. ‘spending review’, waarvan de voorbereiding bezig was in handen van zijn collega-minister Matthias Diependaele.

Vragensteller Slagmulder begreep wel hoe laat het was in dezen en zette dan maar nog eens alle vragen en bekommernissen van zijn fractie i.v.m. de financiering van het hoger onderwijs (en aspecten als studenteninstroom en relevantie van opleidingen) op een rij. Hij vermeldde ook nog één specifieke aanbeveling uit het OESO-rapport: hoe kon de informatie van de totale kost van een studie in het hoger onderwijs transparanter worden gecommuniceerd richting de hogeronderwijsinstellingen? Ook interveniënt Koen Daniëls viel nog eens in herhaling met zijn gekende bekommernissen ter zake.

De minister zei opnieuw: wachten op de spending review. En vragensteller Slagmulder begreep de complexiteit en kon niet anders dan uitkijken naar verdere stappen. Ik vreesde dat dat iets ging worden voor volgende legislatuur.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio