18 januari 2024 – Stopzetten van School zonder Racisme

Met de laatste vraag om uitleg van de vergadering liet vragensteller Elisabeth Meuleman niet na om ze te plaatsen naast de voorgaande vraag van Hannelore Goeman (over de VOKA-Talentcenters) en daaruit een duidelijk politieke conclusie te trekken: de ironie vond ze niet groter kunnen zijn; dit was voor haar een onbegrijpelijk geval van met twee maten en twee gewichten meten. Zelf vond ik het wat moeilijk oordelen: zeker, de minister had ten minste de schijn tegen (gewillig zijn voor VOKA zelfs met een aanzienlijk bedrag, streng zijn voor School zonder racisme, ondanks het bescheiden bedrag in kwestie). Maar bij het overdenken van alle inhoudelijke elementen van de twee casussen vond ik het zelf toch allemaal wel wat genuanceerder.

Ik zet graag enkele elementen op een rij:

  • de vraag om uitleg was een opvolgingsvraag op die van 7 december 2023, toen er ook al heel wat politieke commotie rond bestond;
  • er was de open brief van de vzw School zonder Racisme (nwvr: nog het enige dat ik op hun website vond), die intussen door 36 organisaties en 826 personen ondertekend was; rond het faillissement van de vzw was op 15 december 2023 door BRUZZ gerapporteerd na een bericht in De Morgen, die een causaal verband insinueerde tussen de stopzetting van de subsidie en het faillissement;
  • belangrijk was ook de voorgeschiedenis, namelijk: een beslissing van de Vlaamse regering van 3 september 2021, meer dan twee jaar eerder dus; daarin ging het expliciet over het laten uitdoven van de bewuste subsidie; toen wist de vzw dat dus al;
  • maar blijkbaar had de vzw ook in 2021 (nwvr: vermoedelijk net wegens dat uitdoofscenario, waarvan ze op de hoogte was) een aanvraag gedaan om de bewuste personeelsinzet (die ze betaalde met de projectsubsidie) structureel te maken; Meuleman en Goeman beweerden dat de minister op die vraag destijds niet geantwoord had aan de vzw; hijzelf zei van wél; bij gebrek aan de volledige informatie kan ik daarover geen uitsluitsel geven, maar de juiste toedracht lijkt mij wel belangrijk, zowel in de ene als in de andere richting;
  • politiek waren Vooruit, Groen en cd&v (Open Vld deed geen tussenkomst evenmin als Vlaams Belang en PVDA) pro voortzetting van de SzR-werking; N-VA tegen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio