18 april 2024 – Toekomst van kleine basisscholen

Op 25 maart 2024 berichtte De Standaard over kleine basisschooltjes én over het buurtscholenplan van cd&v (maar cf. ook berichtgeving over Katholiek Onderwijs Vlaanderen in december 2023). Elisabeth Meuleman had de krant ook gelezen en slaagde er zelfs in om 14 minuten vóór Loes Vandromme haar vraag om uitleg in te dienen. Die laatste had zelf wel iets meer voorbereidend werk verricht om de situatie van de kleine basisscholen in kaart te brengen. Wat was de visie van minister Weyts, wat zou hij nóg doen om zulke scholen in hun onderwijskwaliteit te ondersteunen en wat met nauwere, bestuurlijke samenwerking tussen zulke scholen? Het “oudere” verhaal van zgn. BOS (bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting), dat destijds geen decretale regeling kreeg, zag men zo weer komen opdagen. Vragensteller Meuleman gebruikte, aanvankelijk zonder bronvermelding, in haar inleiding haast letterlijk de eerste zin van het hoofdartikel van dS-hoofdredacteur Karel Verhoeven van 25 maart 2024, waarmee die een politiek eenzijdige en erg generieke sneer uitgedeeld had naar… cd&v. Pas later in de vergadering bekende vragensteller Meuleman kleur door Verhoeven te vermelden. Over politieke verantwoordelijkheden worden in de media én in de politiek wel vaker grote uitspraken gedaan, met allerlei gezwartepiet van dien, maar zulke verantwoordelijkheden lijken mij een stuk “collectiever” dan Verhoeven het deed uitschijnen in dat hoofdartikel. En met de kennis van vandaag oordelen over een “onbepaald verleden”: ja, dat is wel erg gemakkelijk.

Minister Weyts vond de nabijheid van kleine basisscholen alleszins ook belangrijk, weidde uit over ondersteunende maatregelen die al genomen waren, maar soms waren ze ook niet levensvatbaar en dan konden verschillende scenario’s goede diensten bewijzen.

Vervolgens ging de bespreking niet toevallig voort met de infrastructurele thematiek en de betaalbaarheid daarvan, die een belangrijke rol spelen bij (vestiging)sluitingen. Plus ook de al vermelde schaalvergroting die geen schoolvergroting hoefde te zijn, met daarbij ook de vraag naar vaste benoemingen op het niveau van een scholengemeenschap.

Ondanks het kamerbrede akkoord over het belang van nabijheid in het basisonderwijs had de minister zijn twijfels over vaste benoemingen bij scholengemeenschappen. Decretaal verplichte samenwerking wilde hij ook niet (evenmin trouwens als vragensteller Vandromme), maar een bottom-upverhaal vond hij wél oké.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio