17 februari tot en met 2 maart - Schriftelijke vragen

 1. Inschakelen leerkrachten op pensioengerechtigde leeftijd - Stand van zaken
 2. Website ‘Lesgeven is alles geven’ - Gebruik
 3. NARIC-Vlaanderen - Erkenning buitenlandse diploma’s
 4. Bibliotheken - Lerarenabonnement
 5. Platform i-Learn - Aanbod vaktechnische content aan scholen en bedrijven
 6. Platform i-Learn - Aanbod vaktechnische content aan scholen en bedrijven
 7. Kleuteronderwijs - KOALA-screening
 8. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) - Basisonderwijs
 9. Pedagogische begeleidingsdiensten (PBD’s) - Limburg
 10. Onderwijspersoneel - Regelgeving voor het opnemen van politiek verlof
 11. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) - Secundair onderwijs
 12. Leerkrachten - Deeltijds hervatten opdracht na langdurige ziekte
 13. Gegevens scholen en werkstation - Synchronisatieproblemen
 14. Onderwijsinspectie - Onderzoek naar leerlingenbegeleiding op school
 15. Zelfmoordlijn 1813 - Inzet studenten
 16. Onderwijs - Inzet gepensioneerde leerkrachten
 17. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Aandeel individueel aangepast curriculum (IAC) en Indicatorleerlingen
 18. Natuur in je School - Projectvoorstellen (2)
 19. Hoger onderwijs - Leerkrediet studenten (2)
 20. Toelatingsproef arts en tandarts - Beroepsprocedure
 21. Levensbeschouwelijk onderwijs voor kleuters - Opt-insysteem
 22. Lerarenopleidingen - Inschrijvingen en afgestudeerden
 23. Studenten lerarenopleidingen - Stand van zaken
 24. Basisonderwijs - Problematische afwezigheden
 25. Buitengewoon onderwijs - Capaciteitsmonitor
 26. Buitengewoon onderwijs - Capaciteitsproblematiek
 27. Registratie van afwezigheden door scholen - Terugvorderingen schooltoeslag (2)
 28. Opdrachten leerkrachten - Combinatie leerplichtonderwijs en niet-leerplichtonderwijs
 29. Basis- en secundair onderwijs - Omzetten van vacante uren-leraar/lesuren/lestijden in punten
 30. Secundair onderwijs - Bekwaamheidsbewijzen
 31. Lerarentekort - Zijinstromers knelpuntambten (2)
 32. Ongevallen in schoolomgevingen - Data-analyse

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio