16 februari 2023 – Het uitblijven van onderwijsinspectie op scholen

Over de vertraging van de zgn. doorlichtingscyclus: daarover ging deze vraag om uitleg van Elisabeth Meuleman, die in deze commissievergadering tekende voor maar liefst vijf van de elf gestelde vragen (en in thema’s uitgedrukt was het nóg wat spectaculairder: op zeven verschillende thema’s was Meuleman voor vijf ervan vragensteller van dienst). Hoe zat dat met die vertraging in het optreden van de Onderwijsinspectie en hoe kon die het afgesproken streefdoel van “elke instelling één keer om de zes jaar doorlichten” blijven halen?

Minister Weyts bleef inderdaad achter dat streefdoel staan. Hij schetste de recente geschiedenis, incl. de impact van de coronacrisis (nwvr: bij eerdere parlementaire besprekingen genoegzaam aan bod gekomen), met ook verwijzing naar de Onderwijsspiegel 2022. Gedifferentieerd doorlichten was intussen weer volop aan de gang (tegen eind maart 2023 zou men weer aan 600 doorlichtingen zitten). Met het oog op de toekomst zou weldra de procedure opgestart worden voor nieuwe aanwervingen bij de Onderwijsinspectie.

Vragensteller Meuleman wilde alle extra middelen voor de Onderwijsinspectie preciezer kennen, maar daarop antwoordde de minister niet met concrete cijfers. Interveniënt Loes Vandromme vroeg naar de evaluatie die opgenomen was in het decreet over de Inspectie 2.0 (van februari 2018; art.36) en of er voor het werken met drie profielen van scholen, zoals de minister in zijn antwoord beschreven had, geen decretale basis nodig was. Interveniënt Koen Daniëls kwam vooral opnieuw op de proppen met de praktijken van sommige inspecteurs: die zouden mondeling soms scholen op de vingers tikken wegens te hoge ambities (bv. voor Frans in het lager onderwijs), zonder zulks op te nemen in het formele, schriftelijke advies.

De vermelde evaluatie zou tegen medio 2024 opgeleverd worden. In de werkwijze met de drie profielen (als een pure operationalisering) en met de taken van de Onderwijsinspectie inzake de leerlingenbegeleiding en in de toekomst de Vlaamse toetsen zag de minister eigenlijk geen problemen. Rond het hernieuwde signaal van Koen Daniëls sprak de minister regelmatig met de leidend ambtenaar, inspecteur-generaal Lieven Viaene.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio