17 april 2024 – Wachtrijen voor inschrijvingen in buitengewoon onderwijs

We moesten nogal lang wachten vandaag op die ene actuele onderwijsvraag: twaalfde en laatste in de rij van actuele vragen. Het moet wel gezegd worden: vooraf konden we getuige zijn van enkele, politiek boeiende (en soms delicate ) kwesties, zoals daar waren de “neutraliteit” van Vlaamse ambtenaren met een “loketfunctie”, de bevolkingstoename door zgn. massa-immigratie (wat ons in één beweging deelgenoot maakte aan het eerder expliciete (parlementair prestatie)rapport van vragensteller Sam Van Rooy in (het) Nieuwsblad (voor abonnees)), “de zaak-Luc Van Gorp” en last but not least, de financiering van lokale geloofsgemeenschappen, waarop minister Gwendolyn Rutten al vooraf in de media (voor abonnees) geantwoord had, wat daarnaast ook een staaltje van een politieke poppenkast (i.c. van Open Vld) etaleerde, maar ten slotte vooral ook een razende Nadia Sminate opleverde, expliciet gejend door de minister herself (“…ga eens sporten of ga eens lopen…”). Politiek op hoog niveau, tja…

Dan was de actuele onderwijsvraag van Loes Vandromme wel eenvoudiger, edoch niet minder belangrijk. Het was eigenlijk een vraag om uitleg die aanvankelijk de dag nadien geagendeerd stond in de Commissie voor Onderwijs. Dus dat zou dan al één vraag minder betekenen. Waarover ging het? Recent was er van het thema weer melding gemaakt in de pers en in mijn archief vond ik eenzelfde actuele vraag van 29 maart 2023, waarnaar Vandromme ook impliciet verwees. Wat ging minister Weyts aan dat (opnieuw) kamperen van ouders doen om hun kinderen ingeschreven te krijgen in het buitengewoon onderwijs en zou hij daarvoor aan het Inschrijvingsdecreet (2019), dat voor het buitengewoon onderwijs on hold stond, alsnog sleutelen?

De minister bracht zijn bekende betoog in dit verband: een Inschrijvingsdecreet loste het plaatstekort, dat er ook in het buitengewoon onderwijs was, niet op; dus hij investeerde (en zou dat nog doen) in capaciteit (met alle cijfers erbij); de betrokken scholen konden ook zelf het kamperen vermijden door via een aanmeldingssysteem te werken; en over het fundamentele inclusiedebat, waaraan interveniënt Johan Danen hem bleef herinneren, herhaalde de minister evenzeer zijn standpunt.

Interveniënt Arnout Coel kwam zijn minister nog wat ter hulp door te argumenteren waarom het met dat buo-Inschrijvingsdecreet deze legislatuur toch niet gelukt was (buitengewoon onderwijs was op dat stuk nu eenmaal complexer dan het gewoon onderwijs en het was toch vooral zaak van meer capaciteit). De minister zelf herhaalde ook zijn recentere verwijzing naar het lopende onderzoek naar verslagen type 2 en 9, die de pan uitrezen. Interveniënt Steve Vandenberghe vond nog, met enige overdrijving, dat de in dezen belangrijke samenwerking tussen Onderwijs en Welzijn tot stilstand gekomen was. En vragensteller Vandromme? Zij was erg teleurgesteld dat van het voorgenomen decretale werk niets meer in huis kwam, wat zijzelf mits wat creativiteit en pragmatisme wél mogelijk geacht had, en herhaalde het constructieve 1-campusvoorstel (gewoon en buitengewoon onderwijs op één campus) van haar partij. Daarin zat zeker brood, maar dan misschien nog niet vandaag of morgen, wél overmorgen.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de wachtrijen voor de inschrijvingen in het buitengewoon onderwijs van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio