13 tot en met 19 oktober 2023 - Schriftelijke vragen

 1. Individuele leerloopbaanbegeleiding voor gedetineerden - LIO-project
 2. Limburgse internaten - Stand van zaken
 3. Huursubsidies scholen - Oproepen
 4. Uitrol modernisering secundair onderwijs - Aantal studierichtingen
 5. Aanvechting beslissingen klassenraad en toenemende juridisering onderwijs - Maatregelen
 6. Erkenning boeddhistische eredienst - Eventuele organisatie lessen boeddhistische godsdienst in het onderwijs
 7. Onderwijs - ChatGPT
 8. Jonge mantelzorgers - Mantelzorgvriendelijke scholen
 9. VDAB - Knelpuntvakken secundair onderwijs
 10. Secundair onderwijs - Aantal leerlingen in buurlanden en Wallonië
 11. Vraaggestuurde werking centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) - Domein psychosociaal functioneren
 12. Vraaggestuurde werking centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) - Domein preventieve gezondheidszorg
 13. Vraaggestuurde werking centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) - Domein onderwijsloopbaan
 14. Zijinstromers onderwijs - Stand van zaken
 15. Basis- en secundair onderwijs - Grensoverschrijdend gedrag
 16. Hoger onderwijs - Mantelzorgstatuut
 17. Problematische afwezigheden - Terugvordering schooltoeslag
 18. Individuele beroepsopleiding met taalcoaching (IBO-T) - Effect op tewerkstelling van personen met een migratieachtergrond
 19. Landbouwgerichte opleidingen - Volwassenenonderwijs
 20. Landbouwgerichte opleidingen - Secundair onderwijs
 21. Landbouwgerichte opleidingen - Secundair onderwijs
 22. Landbouwgerichte opleidingen - Volwassenenonderwijs
 23. Landbouwgerichte opleidingen - Innovatie via InnoVET-projecten
 24. Vervanging Moslimexecutieve door Moslimraad - Toekomstige status van vzw CIO en het islamonderricht
 25. Aantrekken arbeidskrachten uit Brussel en buurlanden - Evaluatie
 26. Randgemeenten - Aanstelling Franstalige leerkrachten in het Franstalig onderwijs

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio