12 oktober 2023 – Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wat de verwerking van persoonsgegevens door de centra voor leerlingenbegeleiding betreft: heel kort

Inderdaad, veel korter dan de titel van dit voorstel van decreet zelf vooral gewoon een vermelding van deze heel korte decretale tekst vandaag in de Onderwijscommissie. Het ging erom aan de CLB’s een voldoende rechtsgrond te bieden voor de verwerking van persoonsgegevens. Het ging daarbij zelfs niet om de verwerking van nieuwe gegevens, maar wel om de bevestiging van de bestaande praktijk met een verbeterde decretale rechtsgrond (cf. p.2-3).

Het kostte onderwijscommissaris-mede-indiener Koen Daniëls nog wel even tijd om oppositieleden Johan Danen en Steve Vandenberghe ervan te overtuigen dat er geen probleem was met de intussen al bekende kwestie van adviesverlening door de zgn. Gegevensbeschermingsautoriteit versus die door de Vlaamse Toezichtscommissie. Dus wachten hiermee was zinloos en het was zaak om de CLB’s zo snel mogelijk de bedoelde rechtsgrond te geven.

De stemming over de tekst kon heel snel: hij werd weliswaar aangenomen, maar uit de video-uitzending was onmogelijk op te maken of er ook enkele onthoudingen waren. Ik vermoedde van wel.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio