12 oktober 2023 – Onderwijsinspectie

Na de anciënniteitskwestie voor zijinstromers was het de beurt aan de uitbreiding van de opdrachten van de Onderwijsinspectie. Drie vragenstellers. Enigszins grappig vond ik de uitspraak van ‘waarnemend’ commissievoorzitter Jan Laeremans over de lengte van de schriftelijk ingediende vraag van Loes Vandromme. “Wie zegt het?”, kon ik ter plaatse niet nalaten te denken. Hoe zat dat met de extra taken van de Onderwijsinspectie, extra aanwervingen aldaar en de grootte van haar personeelsformatie, en zou de minister aan de slag gaan met het afgelopen relevante OBPWO-project van professor Jan Vanhoof et al.? Toch ook weer goed voor zo’n 37 minuten spreektijd.

De hele filosofie van de zgn. “gedifferentieerde doorlichtingen” voortaan, waarmee de minister zijn antwoord begon, kenden we al van eerdere gelegenheden. De nieuwe, zgn. “tussentijdse” bezoeken door een inspecteur waren geen “doorlichting”. Er waren 10 extra inspecteurs aangeworven (ook al oude informatie) en er zouden er in 2024 nog twee extra aangeworven worden, wat de nieuwe leersteuncentra betrof. Het ging momenteel om een personeelsformatie van 171: 151 inspecteurs en 20 medewerkers die centraal de planning, de administratie, de beleidsvoorbereiding en de coördinatie doen.

Dat volstond nog niet voor de aanwezige onderwijscommissarissen, uiteraard… en dus werden diverse elementen nog eens herhaald en passeerden oudere clichés over zgn. urban legends (nu opgelost door de ‘magische’ omzendbrief van de minister; cf. ook 8 juni 2023) nog eens de revue. Het meest interessant vond ik nog het element rond zelfevaluatie, dat in het vermelde OBPWO aan bod kwam: daarop verwees de minister naar de gekleurde middelen voor de pedagogische begeleidingsdiensten, wat datageletterdheid betrof. Maar hopelijk wordt die taak ook werkbaar geregeld, lees: laat dat soort (ongetwijfeld ook boeiend en nodig) werk in een redelijke verhouding plaatsvinden met het eigenlijke (onderwijs)werk. Want zo niet, dan zal de datageletterdheid het eigenlijke onderwijswerk niet faciliteren en ondersteunen, maar wel het eerder hinderen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio