12 januari 2023 – Bijsturen van talige competenties van startende studenten

Vanuit een concreet proefproject (samenwerking tussen Odisee Hogeschool en cvo KISP in Gent) dat de gebrekkige taalvaardigheid in het Nederlands van sommige studenten wil remediëren, met daarbij een concreet voorstel om de betrokken hogeschoolstudenten vrij te stellen van het inschrijvingsgeld in het cvo, vroeg Loes Vandromme ook meer algemeen naar de wijze waarop minister Weyts de aansluiting op systeemniveau tussen het secundair onderwijs en het hoger onderwijs zou garanderen en welke maatregelen hij zou nemen om de slaagkansen van individuele studenten te verhogen.

Niet onverwacht bracht ons dat heel snel bij de grote focus op Nederlands, Nederlands, Nederlands van de minister (later ook expliciet gesteund door commissievoorzitter Karolien Grosemans), en dat mét de vele, diverse en al gekende aspecten. Wat het voorstel inzake vrijstelling van inschrijvingsgeld betrof (voor zover bepaalde mensen al niet binnen de bestaande vrijstellingscategorieën vielen), wees minister Weyts erop dat het voor de betrokken taalmodules over maximaal 30 euro zou gaan, wat inderdaad op het eerste gezicht niet indrukwekkend oogde.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio